Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Ptáci a zemědělství
Podkategorie:

Článek: Fotoreportáž z druhého bloku výukového programu

Edukační program byl zpracován do 2 výukových bloků. V prvním bloku se studenti seznámili s klíčovými druhy polní krajiny (koroptev polní, čejka chocholatá, skřivan polní), poznali příčiny jejich úbytku v celé Evropě a uvědomili si důležitost ochrany zemědělské krajiny nejen pro ptáky a jiné druhy, ale především pro člověka, který v ubývající pestrosti polní přírody může rozpoznávat její zhoršený stav i funkčnost. Druhý výukový blok představil studentům stěžejní druh luk a pastvin – ohroženého chřástala polního. Osvěžil informace o příčinách ohrožení zemědělských ptáků a přinesl nové o možnostech jejich ochrany.

Studenti - často ze zemědělských rodin - byli seznámeni s dotační zemědělskou politikou státu, např. s tzv. přímými platbami a novinkou letošního roku – greeningem, který má vést k ozdravení polní krajiny. Zemědělci mohou vstoupit také do různě zaměřených Agroenvironmentálně – klimatických opatření (AEKO). Ti, kteří chtějí chránit ptáky, využijí AEKO, která jsou šitá na míru čejce chocholaté a chřástalu polnímu. Ve hře Vitráž studenti skládali střípky puzzle plněním drobných úkolů s tématikou zemědělství. Výsledkem byl obrázek s logy mezinárodních úmluv i české legislativy, které chrání mj. i ptáky. Pro celkové zopakování učiva byly pro studenty nachystány pracovní listy.

Do výukového programu o ochraně ptáků zemědělské krajiny se celkem zapojily tři střední školy Olomouckého kraje se zemědělskými obory.Studenti si zopakovali ptačí druhy polní krajiny a seznámili se s tajuplným druhem luk – chřástalem polním.Aby mohli studenti navrhovat opatření na ochranu ptáků, musí znát jejich životní nároky. Přiřazováním výroků k jednotlivým druhům ptáků si tyto znalosti studenti osvěžili.… a každému druhu bylo přiřazeno, co mu náleželo.Tématicky zaměřené video motivovalo žáky k ochraně lučních druhů ptáků, a v budoucnosti snad i ke vstupu do některého z dotačních programů pro zemědělce.Přiblížení jednotlivých dotačních titulů vyvolalo časté dotazy i náměty k diskuzi zejména mezi studenty pocházejícími ze zemědělských rodin.Prostřednictvím fotografií se studenti seznámili s managementovými opatřeními na ochranu zemědělských druhů ptáků a přemýšleli nad jejich přínosem.Za splněný úkol ve hře Vitráž získávali studenti dílky puzzle, které znázorňuje loga mezinárodní i české legislativy chránící, mj. ptáky.Pracovní list shrnoval klíčové informace podané během obou výukových bloků (ukázka).

Subprojekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce:www.swiss-contribution.cz a www.nadacepartnerstvi.cz

04.06.2015
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791