Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Ohlédnutí za podzimní exkurzí ČSO do Pomořanska

Letošní podzimní členská exkurze ČSO vedla do národního parku Laguny Předních Pomořan (Vorpommersche Boddenlandschaft), který spolu s maďarským Hortobágyi patři mezi dvě největší evropské tahové zastávky jeřábů popelavých. Zatímco v Hortobágyi se zastavují jeřábi mířící na jih východní cestou, v Pomořanech můžete pozorovat ptáky táhnoucí západní cestou.

Překrásné pomořanské pobřeží nabízí skvělé příležitosti k pozorování ptáků, foto Martin Došlý.

Účastníků exkurze do téhle přímořské oblasti se tentokrát sešlo jen 25, takže z Brna a Prahy vyrážíme na sever v menším autobuse než obvykle. Přesto je i tak noc v něm strávená relativně pohodlná a my brzy ráno přijíždíme na první lokalitu u vesničky Bisdorf, kde je malá pozorovatelna na břehu laguny. Nad námi přeletují stovky jeřábů a nad lagunou stovky čejek nebo kolih. Také tu objevujeme 47 bernešek velkých, orly mořské, racky žlutonohé a kulíky zlaté.

Pomořanské laguny jsou rájem pro vodní ptáky, foto Josef Nožička.

Autobus nás potom převáží do Jeřábího centra v Groß Mohrdorfu, kde si někteří z nás nakupují mapy či jiné suvenýry nebo si jen prohlíží expozici s jeřábí tématikou. Z centra je to jen kousek na pravý jeřábí ráj a to na krmiště u Günzer See.

Velká hejna jeřábů na krmišti u Günzer See, foto Martin Došlý.

Tady si tyhle sympatické ptáky můžeme prohlédnout opravdu pěkně zblízka, aniž bychom je nějak rušili. Mají tu dostatek potravy díky obilninám a kukuřici, kterou jim tu lidé nechávají, aby neškodili na okolních polích. Mezi nimi sbírají potravu také husy velké, polní i běločelé.

Jeřábí tanec je součástí námluv a jeřábi jej provozují pro upevnění vztahů, foto Josef Nožička.

Mohli bychom tu trávit celé hodiny, ale musíme se přesunout do našeho kempu RegenBogen u městečka Born auf dem Darß. Ten se nachází přímo na břehu laguny a v jeho skoro lesním prostředí se dají pozorovat králíčci ohniví, pěnkavy jikavci a dokonce i lišky obecné. V útulných mobilhomech si necháváme většinu našich věcí a hned znovu pospícháme do terénu.

Jedeme do Přerova. Tedy vlastně do městečka Prerow, jehož název je pozůstatek po pomořanských Slovanech. My se na krásné místní pláže nevydáváme kvůli koupání, ale jde nám hlavně o ptáky.

Procházka po pláži spojená s pozorováním ptáků, foto Martin Došlý.

Téměř ihned po příchodu na bílé pobřeží pozorujeme rybáky severní.

Rybák severní předvedl své lovecké umění, foto Josef Nožička.

Na chvíli nás tu překvapí slabý déšť, ale nijak nás neodradí od dalšího pozorování, takže se můžeme kochat ještě racky mořskými a žlutonohými nebo pozorovat morčáky velké povalující se na písčině s kormorány.

Z bahňáků si pak vychutnáváme blízký kontakt s břehouši rudými..., foto Martin Došlý.

...nebo s hejnem jespáků obecných, foto Josef Nožička.

Další den nás čeká brzké vstávání a v půl sedmé už stojíme na lokalitě u Zingstu a zíráme na ostrov Kirr, který je zahalen ranní mlhou a spolu s vycházejícím sluncem vytváří nádhernou scenérii.

Hejna jeřábů se vynořují z ranní mlhy, foto Martin Došlý.

Ostrov je místním největším nocovištěm jeřábů, kteří jsou také z mlhy dostatečně slyšet. Jak už to tak ale někdy bývá, tak jeřábi s námi nespolupracují a odlétají v menších hejnech směrem od nás. Pak ještě na ostrově pozorujeme v mlze se procházejícího jelena a jedeme na snídani do kempu.

Na zbytek dne je naplánovaný cyklovýlet, takže autobusem přejíždíme k půjčovně za Zingstem u Sundische Wiese. Před námi je zbytek dne strávený projížděním poloostrova mezi půjčovnou a Pramortem.

Za ptáky na kolech, foto Martin Došlý.

Ptáků je tu opravdu spousta, i když většinu z nich můžeme pozorovat jen z velmi velké vzdálenosti. Na bahnech jsou kulíci bledí, zlatí, břehouši černoocasí, rudí a různí jespáci či vodouši, taky husice liščí a čejky. Podaří se nám objevit i sokola stěhovavého, který na bahnech cosi cupuje. Po písečných dunách se tu také prochází stádo jelenů a nad hlavami nám přelétnou labutě zpěvné.

Labuť zpěvná se předvedla účastníků v celé své kráse, foto Milan Bureš.

Dnešní večer pak strávíme na mostě spojujícím Darß s evropskou pevninou přes který přelétají velká hejna jeřábů směřujících na noc na ostrov Kirr. Celkovou atmosféru doplňuje nádherný západ slunce, zbarvující ptáky doruda.

Nádherné divadlo příletu jeřábů na nocoviště je nutné si náležitě vychutnat, foto Martin Došlý.

Poslední den exkurze trávíme znovu na krmišti jeřábů u Günzer See, ale tentokrát s tzv. Kranich Rangerin - naší průvodkyní z Jeřábího centra, která odpovídá na všechny naše otázky. Kromě všudypřítomných jeřábů a hus tu máme také možnost pozorovat luňáky červené, káni rousnou, orly mořské, bernešky velké a tisíce čejek chocholatých.

Po tomhle zážitku se už ale musíme s touto úžasnou lokalitou rozloučit a vyrazit na cestu zpátky do ČR.

Martin Došlý


Seznam 111 druhů ptáků pozorovaných účastníky exkurze:
(za spolupráce všech účastníků exkurze zpracoval Petr Kovařík a Šimon Kronus; u druhů označených otazníkem nebylo jejich určení z různých důvodů úplně jisté)


Potápky - PodicipediformesMěkkozobí - Columbiformes
Potápka malá (Tachybabtus ruficollis) Holub domácí (Columba livia)
Holub hřivnáč (Columba palumbus)
Veslonozí - PelecaniformesHrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
Sovy - Strigiformes
Brodiví - CiconiiformesKalous ušatý (Asio otus)
? Bukač velký (Botaurus stellaris)
Volavka bílá (Ardea alba) Srostloprstí - Coraciiformes
Volavka popelavá (Ardea cinerea) Ledňáček říční (Alcedo atthis)
Vrubozobí - AnseriformesŠplhavci - Piciformes
Labuť velká (Cygnus olor) Žluna zelená (Picus viridis)
Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) Datel černý (Dryocopus martius)
Husa polní (Anser fabalis) Strakapoud velký (Dendrocopos major)
Husa běločelá (Anser albifrons) Strakapoud malý (Dendrocopos minor)
Husa velká (Anser anser)
Berneška velká (Branta canadensis) Pěvci - Passeriformes
Husice liščí (Tadorna tadorna) Skřivan polní (Alauda arvensis)
Hvízdák euroasijský (Anas penelope) Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
Kopřivka obecná (Anas strepera) Jiřička obecná (Delichon urbicum)
Čírka obecná (Anas crecca) Linduška luční (Anthus pratensis)
Kachna divoká (Anas platyrhynchos) ? Linduška rudokrká (Anthus cervinus)
Ostralka štíhlá (Anas acuta) Konipas horský (Motacilla cinerea)
Čírka modrá (Anas querquedula) Konipas bílý (Motacilla alba)
Lžičák pestrý (Anas clypeata) Střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
Polák malý (Aythya nyroca) Pěvuška modrá (Prunella modularis)
Polák chocholačka (Aythya fuligula) Červenka obecná (Erithacus rubecula)
Morčák velký (Mergus merganser) Slavík modráček (Luscinia svecica)
Rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
Dravci - AccipitriformesKos černý (Turdus merula)
Včelojed lesní (Pernis apivorus) Drozd kvíčala (Turdus pilaris)
Luňák červený (Milvus milvus) Drozd zpěvný (Turdus philomelos)
Orel mořský (Haliaetus albicilla) Rákosník obecný (Acrocephalus scirpaceus)
Moták pochop (Circus aeruginosus) Budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix)
Moták pilich (Circus cyaneus) Budníček menší (Phylloscopus collybita)
Krahujec obecný (Accipiter nisus) Králíček ohnivý (Regulus ignicapilla)
Káně lesní (Buteo buteo) Lejsek šedý (Muscicapa striata)
Káně rousná (Buteo lagopus) Mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
? Orel křiklavý (Aquila pomarina) Sýkora lužní (Poecile montana)
Orlovec říční (Pandion haliaetus) Sýkora parukářka (Lophophanes cristatus)
Poštolka obecná (Falco tinnunculus) Sýkora uhelníček (Periparus ater)
Ostříž lesní (Falco subbuteo) Sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) Sýkora koňadra (Parus major)
Brhlík lesní (Sitta europaea)
Hrabaví - GalliformesSojka obecná (Garrulus glandarius)
Bažant obecný (Phasianus colchicus) Straka obecná (Pica pica)
Vrána šedá (Corvus cornix)
Krátkokřídlí - GruiformesVrána černá (Corvus corone)
Slípka zelenonohá (Gallinula chloropus) Krkavec velký (Corvus corax)
Lyska černá (Fulica atra) Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
Jeřáb popelavý (Grus grus) Vrabec domácí (Passer domesticus)
Vrabec polní (Passer montanus)
Dlouhokřídlí - CharadriiformesPěnkava obecná (Fringilla coelebs)
Kulík říční (Charadrius dubius) Pěnkava jikavec (Fringilla montifringilla)
Kulík zlatý (Pluvialis apricaria) Zvonek zelený (Carduelis chloris)
Kulík bledý (Pluvialis squatarola) Stehlík obecný (Carduelis carduelis)
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus) Čížek lesní (Carduelis spinus)
Jespák malý (Calidris minuta) Dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
Jespák obecný (Calidris alpina) Strnad obecný (Emberiza citrinella)
Jespák bojovný (Philomachus pugnax) Strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)
Břehouš černoocasý (Limosa limosa)
Břehouš rudý (Limosa lapponica)
Koliha velká (Numenius arquata)
Vodouš tmavý (Tringa erythropus)
Vodouš kropenatý (Tringa ochropus)
Vodouš bahenní (Tringa glareola)
Racek chechtavý (Chroicocephalus ridibundus)
Racek bouřní (Larus canus)
Racek žlutonohý (Larus fuscus)
Racek stříbřitý (Larus argentatus)
Racek mořský (Larus marinus)
Rybák severní (Sterna sandvicensis)
Rybák obecný (Sterna hirundo)

10.10.2013
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791