Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > Vítání ptačího zpěvu
Podkategorie:

Článek: V národních parcích se nemusí zasahovat proti škůdcům

Nejvyšší správní soud potvrdil, že lesy v národních parcích nejsou lesy hospodářskými a zájmy ochrany přírody jsou v nich nadřazené ekonomickým zájmům vlastníků či správců.

Nejvyšší správní soud se zabýval stížností Města Kašperské Hory, Města Hartmanice a Městských lesů Volary, která napadala rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z roku 2007. Ministerstvo tehdy, po hurikánu Kyrril, nově stanovilo podmínky těžby v lescích zařazených do II. zón Národního parku Šumava. Podle kritiků tím byla odstartována kůrovcová „kalamita tisíciletí“ a znovu eskaloval spor o podobu národního parku. V dotyčném rozhodnutí ministerstvo mimo jiné neudělilo souhlas k provádění nahodilých těžeb jako těžeb přednostních.

Nejvyšší správní soud vyšel z toho, že podle zákona o ochraně přírody a krajiny nelze lesy v národním parku zařazovat do kategorie lesů hospodářských, resp. že ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod lze použít jen se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody. Neudělení souhlasu bylo tedy v pravomoci ministerstva, které své rozhodnutí navíc podrobně odborně odůvodnilo.

Nejvyšší správní soud vyvozuje z platné legislativy tři závěry:

  • Pro lesy v chráněných územích platí, že zájmy z hlediska ochrany přírody a krajiny jsou nadřazené zájmu na ochraně hospodářských práv jejich vlastníků či správců.
  • Zásadně platí, že ustanovení o zásazích proti škůdcům a o případech mimořádných okolností a nepředvídaných škod nelze v těchto lesích aplikovat, a pokud ano, pak pouze se souhlasem a v rozsahu stanoveném orgánem ochrany přírody.
  • Pravomoc orgánu ochrany přírody udělit či neudělit souhlas je zákonem založená a nezpochybnitelná.

Zbývá jen doufat, že i tyto skutečnosti vezmou v úvahu poslanci při projednávání nového zákona o Národním parku Šumava.

Zdeněk Vermouzek
podle zprávy Nejvyššího správního soudu

12.04.2013
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791