Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Dočkají se labutě bezpečného průletu Prahou?

Kolize zimujících vodních ptáků s tramvajovými trolejemi na pražských mostech jsou vleklým problémem. Jedno z nejvýznamnějších českých zimovišť vodních ptáků totiž leží prakticky v centru města. Ptáci zde ve vysokých koncentracích nejenom hledají potravu, ale též nocují. Pravděpodobnost kolizí se tak dramaticky zvyšuje, protože ve středu města je i nejvíce mostů, přes které jsou vedeny tramvajové linky. Záchranná stanice živočichů v Jinonicích ročně zaznamená asi 20 případů kolizí. Nejčastější obětí jsou labutě velké.

O nutnosti problém řešit se hovoří již delší dobu. Tématu se v závěru loňského roku věnovala i Odborná skupina pro dopravní infrastrukturu, pracující při Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR. Avšak podnětem, který jednání spustil, byl průběh a následky slavnostního ohňostroje, pořádaného 1. ledna přímo na hladině Vltavy v centru města. Detonace a světelné záblesky vodní ptáky, uvyklé na běžný provoz města, vyplašily a ti pak ve zhoršených světelných podmínkách opakovaně naráželi do vodičů i dalších prvků tramvajových trolejí, především na mostě Legií a Palackého mostě. Četné stížnosti občanů směřující na pražský magistrát vytýkaly městu nejenom samotný fakt, že se ptáci (v tomto případě labutě) na mostech zraňují a hynou, ale i způsob, jakým se problém (ne)řeší. Zranění ptáci navíc představují riziko pro hustou osobní a hromadnou dopravu.

Odbor životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy proto svolal 10. ledna úvodní schůzku k problematice, které se dále zúčastnili zástupci odboru památkové péče, Dopravního podniku, Eltodo, Technické správy komunikací, Oblastního inspektorátu ČIŽP a také ČSO (Lukáš Viktora, koordinátor ochrany druhů). Jako rizikové byly označeny mosty v centru města, přes které jsou vedeny tramvajové linky – Čechův, Mánesův, Štefánikův, Palackého a Legií.

Protože s podobným zabezpečením jsou u nás dosud velmi malé zkušenosti (výjimkou je např. zabezpečení trolejí na mostě v Hradci Králové, jinak se převážně jedná o zabezpečení rizikových úseků linek velmi vysokého napětí tam, kde překlenují toky nebo vodní plochy), připravil zástupce ČSO návrh zabezpečení, vycházející především ze zahraničních zkušeností, předpokládající využití sériově vyráběných zařízení typu FireFly.

Prvky FireFly se dají instalovat na všechny typy kovových lan včetně vodičů vysokého napětí. Jsou odolné vůči povětrnostním podmínkám, mají dlouhou životnost. Přitom jsou velmi lehké (195 g), nekladou velký odpor vzduchu (plastová destička se signálními ploškami se točí jiř při větru o síle 3 – 5 ms) a především díky speciálním polepům fungují za denního světla i v noci. Jejich instalace je velmi snadná a do výše 7,5 m ji lze pomocí speciální teleskopické tyče provádět i ze země, takže není nutné použít montážní vozidlo. Používají se pro zabezpečení nejrůznějších typů vodičů (vlakové troleje, linky vysokého napětí) před kolizemi velkými druhy ptáků, především dropy, jeřáby a vrubozobými ptáky.

Účastníci schůzky návrh akceptovali. Bylo rozhodnuto, že v první fázi budou zkušebně zabezpečeny dva ze jmenovaných mostů – Legií a Palackého, které jsou zároveň těmi nejrizikovějšími. V poslední lednové dekádě se ukuteční obhlídka obou mostů, při které budou vytipovány úseky vhodné pro zabezpečení a posouzeny nosné prvky, na které bude zabezpečení instalováno. Následně bude zpracován projekt, ke kteréu se musí vyjádřit provozovatelé veřejného osvětlení, městské hromadné dopravy a především památkáři, protože centrum Prahy je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Věřme, že vše dobře dopadne a zimující ptáci na Vltavě budou mít o starost méně. Situaci budeme sledovat a o vývoji zabezpečení tramvajových trolejí informovat. Žádáme zároveň vás všechny, abyste jakékoli případy kolizí ptáků s nejrůznějšími typy bariér zaznamenávali do Faunistické databáze na birds.cz a pokud možno zdokumentovali. V případě poranění nebo úhynu ptáků je zároveň nutné informovat příslušnou záchrannou stanici živočichů.

Lukáš Viktora
18.01.2013
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Mánesův most (Josef Hána) 19.01.2013, 21:47    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791