Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Ptáci ve světě

Článek: Ochrana jespáka lžícozobého - zacíleno na lovce

Více než polovina celosvětové populace kriticky ohroženého jespáka lžícozobého (Eurynorhynchus pygmeus), minimálně 220 jedinců, zimuje v zálivu Martaban v Myanmaru. Zde jsou však pravidelným vedlejším úlovkem v sítích domorodých lovců, kteří se zaměřují na větší druhy bahňáků jako zdroj obživy. Výsledky studie Zöcklera et al. (2010b) naznačují, že toto je jedna z hlavních příčin současného prudkého úbytku tohoto druhu.

Asociace pro biodiverzitu a ochranu přírody (BANCA) – BirdLife Partner v Myanmaru (známým spíše pod neoficiálním názvem Barma) se pokusila zmírnit lovecký tlak v této oblasti. Provedla socio-ekonomické výzkumy a opatřila podporu místním komunitám při hledání náhradního živobytí na západním i východním pobřeží zálivu Martaban. Tento proces byl podpořen programy BirdLife International.


Dospělý jespák lžícozobý ve svatebním šatě na hnízdišti, Čukotka 2010. Foto: Vojtěch Kubelka

BANCA identifikovala v 15 vesnicích 26 lovců, kteří lovili na východním pobřeží zálivu Martaban. Lovci byli rozděleni podle závislosti na lovu ptáků na existenčně závislé (kde ptáci tvoří nejvýznamnější zdroj obživy), oportunistické (příjem je podpořen lovem ptáků) a příležitostné. Patnáct z nich bylo zařazeno mezi existenčně závislé a oportunistické lovce. Na základě individuálních rozhovorů lovci hrubě odhadli, že dohromady v letech 1989 až 2011 chytili 84 jespáků lžícozobých.

Na západním pobřeží BANCA identifikovala v 47 vesnicích 37 lovců. Ale pouze 4 lovci byli zařazeni jako existenčně závislí a jen 3 jako oportunističtí. Čtyři na lovu existenčně závislí lovci neměli pravidelný příjem a přiživovali se odchytem krabů, prací jako zemědělští nádeníci, řízením rybářských lodí a řadou dalších drobných prací.

Celkově shrnuto lov ptáků byl spojen s nejchudšími domácnostmi, které nemají možnost živobytí, jako je rybaření nebo vedení malého obchodu.

Následně po tomto výzkumu, BANCA opět navštívila každou domácnost, aby navrhla vhodnou alternativu živobytí pro každého existenčně závislého a oportunistického lovce, výměnou za slavnostní slib ohledně zastavení loveckých aktivit. Jakmile byla identifikována vhodná náhrada živobytí, BANCA pro tyto lidi opatřila prostředky, aby mohli začít s novou prací. Tyto prostředky byly použity ke koupi majetku (jako dobytek, rybářské lodě a stavební materiál). Vedle toho BANCA prováděla vzdělávací a povědomí zvyšující aktivity ve vesnicích, aby zvýšila místní uvědomění a porozumění významu ochrany jespáka lžícozobého a dalších druhů.

Devět z patnácti lovců na východním pobřeží zvýšilo po předešlém zásahu organizace BANCA svou životní úroveň a dalších 6 jí nezvýšilo ani nesnížilo. Proto byl zásah hodnocen jako úspěšný, jak pro ptáky, tak pro lidi. Následný výzkum pokračuje v komunitách na západním pobřeží.

BANCA bude pokračovat v monitoringu životní úrovně místních komunit podél zálivu Martaban. Jsou Plánovány jsou další vzdělávací programy a iniciativy rozvoje komunit, jako zajištění přístupu k nezávadné vodě.

„Budoucnost jespáka lžícozobého je stále velmi nejistá, přestože v současnosti probíhají mnohá ochranářská opatření. Zásah provedený v zátoce Martaban však může být rozhodující v zastavení poklesu populace tohoto výjimečného ptačího druhu,“ říká Mike Crosby, ochranářský pracovník BirdLife International v Asii.

Jespák lžícozobý je jedním z druhů podporovaných programem Preventing Extinction, jehož cílem je záchrana nejohroženějších druhů před vyhynutím. Vlivné osoby a organizace (Species Champions) poskytují prostředky na záchranu konkrétního druhu, místní organizace BirdLife (Species Guardians) pak tyto prostředky využívají přímo v terénu.

Početnost jespáků lžícozobých

Odhad celosvětové populace na 120 až 220 párů platil pro rok 2009. V letech 2002-2009 byl odhadnut celkový úbytek populace na 88%, s poklesem populace o 26% každý rok (Zöckler et al. 2010a). Navíc při expedici v lednu 2009 bylo v zálivu Martaban pozorováno jen 48 jespáků lžícozobých. Odhad zimující populace okolo 200 jedinců je pouze extrapolace (Zöckler et al. 2010b). Celkový stav tohoto druhu může být proto ještě pesimističtější, přesto je Martaban nejdůležitějším zimovištěm. Souhrnný náhled na aktuální problematiku ochrany jespáka lžícozobého, včetně projektu odchovu v zajetí, podává článek Pain et al. (2011).

Literatura

Pain D., Green R. & Clark N. 2011: On the edge: can the Spoon-billed Sandpiper be saved? British Birds 104, 350-363.
Zöckler C., Syroechkovskiy E. & Atkinson P. 2010a: Rapid and continued decline in the Spoon-billed Sandpiper (Eurynorhynchus pygmeus) indicates imminent extinction unless conservation action is taken. Bird Conservation International 20: 95-111.
Zöckler C., Htin Hla T., Clark N., Syroechkovskiy E., Yakushev N., Daengphayon S. & Robison R. 2010b: Hunting in Myanmar is probably the main cause of the decline of the Spoon-billed Sandpiper Calidris pygmeus. Wader Study Group Bull. 117(1):1-8.

Vojtěch Kubelka podle zprávy BirdLife Int.
30.01.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791