Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Národní park Hortobágy. Exkurze České společnosti ornitologické 26. 10. až 30. 10. 2011

Národní park Hortobágy. Co je to za oblast a čím přitahuje ? Nachází v severovýchodním Maďarsku mezi Budapeští a Debrecínem. Je vzdálený asi 140 km východně od Budapešti a 300 km od Bratislavy Byl vyhlášený v roce 1973, v současnosti se rozkládá na ploše přes 130.000 hektarů (rok 2000). Původní rozsáhlé bažiny a záplavové zóny se do velké míry ztratily rozsáhlým odvodněním, stavbou rybníků a kanálů na počátku 20. století. To mělo jistě za následek nárůst druhové bohatostí ptačích druhů. Národní park Hortobágy má však i mnoho jiných kuriozit. Jsou to domácí prasata mangalica s vlnitou srstí ( dnes již jen v místní ZOO Hortobágy), šedý uherský skot s dlouhými vzhůru vztyčenými rohy - potomek pratura, buvol arni pocházející z jižní Asie, záchranné chovy koně Przewalského nebo ovce cápová se šroubovitými rohy. Kromě toho se zde cíleně provozuje a předvádí tradiční zemědělství a folklórní zvyky. V oblasti se také nacházejí vývěry 70 stupňů Celsia horkých sirných pramenů, které vznikly v souvislosti s třetihorní sopečnou aktivitou v době někdy před 2,5 – 5 miliony let. Voda z těchto pramenů je léčivá, příznivě působí hlavně na kůži a pohybový aparát.

Jeřábi popelaví, foto Petr Čunderlík
Česká společnost ornitologická uspořádala na toto místo pro velký zájem v letošním roce již třetí exkurzi. Ta byla tentokrát s plným dvou a půldenním denním programem a jedním nočním transferem. To se odehrálo 26.10. až 30.10. 2011. Celá exkurze byla profesionálně a bezchybně připravena cestovní kanceláří Primaroute, tak že se program operativně přizpůsoboval možnostem co nejlepšího pozorování. Velkou předností organizace byla přítomnost ředitele CK Primaroute po celou dobu programu. Po oblastech s pozorováním nás provázel slovenský ornitolog Richard Kvetko s dokonalou znalostí místních poměrů včetně maďarštiny.

Čtvrtek 26. 10. odjezd z Prahy autobusem ve 21 hodin ze stanoviště na Hlavním nádraží. Další odjezdová místa pro ornitology z Moravy bylo Brno a Břeclav. Pak následovala cesta do Maďarska.

Pátek 27. 10. Národní park Hortobágy. Po příjezdu do národního parku za svítání před sedmou hodinou se účastníci připravili na pozorování příletu jeřábů na denní stanoviště na polích nedaleko místa ubytování Tiszafüred. Vzhledem k velké mlze byli jeřábi pouze slyšeni, proto se skupina přesunula do kempingu k ubytování a po krátké době vyrazila na místo, kde na poli jeřábi sbírali zbytky po sklizni kukuřice. Kromě několika tisíc jeřábů na poli byli pozorováni 2 ex. orla královského a samec motáka pilicha. V polích se všude hojně vyskytovali havrani polní, kteří ve zdejší oblasti i hnízdí, jejich hejna byla promísena i kavkami obecnými. Častým zjevem byly i vrány obecné šedé. Odpoledne byla na programu návštěva informačního centra národního parku, možnost zakoupení literatury, map a propagačních předmětů a suvenýrů. Do doslova nabitého programu bylo ještě zařazeno večerní pozorování jeřábů popelavých nedaleko obce Balmazújvaros, kteří se před setměním přesunovali z polí na nocoviště, bezpečné místo na mělké vodě rybníka. Podle informací místních ornitologů bylo v Národním parku Hortobágy krátce před naší návštěvou napočítáno 100.500 jeřábů. Podle údajů BirdLife International z 90. let bylo na Hortobágy napočítáno maximálně jen 35.000 jeřábů. Ve sborníku ICBP (předchůdce BirdLife) se z konce 80. let uvádí počet jeřábů na tahu 2.000 až 3.000. Jistě nejde jen o výsledky vyspělé sčítací digitální techniky používané v posledních letech.

Večerní přílet hejn jeřábů na nocoviště, foto Jiří Mach

Sobota 28. 10.: Ústředním bodem programu byla návštěva rybníka Hortobágy-halasto. Tento rybník je největší v tamním systému rybníků a ústřední ornitologickou lokalitou národního parku. Pro ornitology je zde neocenitelná vymoženost, násep dlouhý 6 km, který prochází středem rybníka. Vedle cesty na náspu je několik dřevěných věží určených pozorování ptáků. Během chůze na konec náspu, byla pozorovaná většina ptáků, kteří jsou uvedeni v seznamu. Vzhledem k pozdnímu datu skupina ornitologů pozorovala pozoruhodných 82 druhů. Pro eventuální zájemce o návštěvu oblasti ve stejnou dobu je nutno poznamenat, že pro pozorování vodních ptáků je nutný kvalitní stativový dalekohled. Ptáci zdržující se na spuštěném rybníku se vyskytovali vždy až několik set metrů od pozorovacích věží..

Foto Jiří Barták

Neděle 29. 10.: Ranní pozorování ptactva na březích řeky Tiszy. Cesta do Čech a příjezd do Prahy v očekávané době před 20 hodinou..

Idylka při západu slunce, foto Petr Čunderlík

Seznam ptáků viděných nebo slyšených na exkurzi Hortobágy 27. 10. – 30. 10. 2011

1. potápka roháč (Podiceps cristatus)
2. potápka malá (Tachybaptus ruficollis)
3. kormorán malý (Phalacrocorax pygmeus)
4. kormorán velký (Phalacrocorax carbo)
5. volavka popelavá (Ardea cinerea)
6. volavka bílá (Casmerodius albus)
7. husa velká (Anser anser)
8. husa polní (Anser fabalis)
9. husa běločelá (Anser albifrons)
10. berneška rudokrká (Branta ruficollis)
11. labuť velká (Cygnus olor)
12. kachna divoká (Anas platyrhynchos)
13. hvízdák eurasijský (Anas penelope)
14. lžičák pestrý (Anas clypeata)
15. ostralka štíhlá (Anas acuta)
16. čírka obecná (Anas crecca)
17. kopřivka obecná (Anas strepera)
18. hohol severní (Bucephala clangula)
19. káně lesní (Buteo buteo)
20. moták pilich (Circus pygargus)
21. moták pochop (Circus aeruginosus)
22. orel mořský (Haliaetus albicilla)
23. orel královský (Aquila heliaca)
24. poštolka obecná (Falco tinnunculus)
25. sokol stěhovavý (Falco peregrinus)
26. bažant obecný (Phasianus colchicus)
27. koroptev polní (Perdix perdix)
28. lyska černá (Fulica atra)
29. slípka zelenonohá (Galinulla chloropus)
30. jeřáb popelavý (Grus grus)
31. chřástal vodní (Rallus aquaticus)
32. vodouš šedý (Tringa nebularia)
33. jespák obecný (Calidris alpinus)
34. koliha velká (Numenius arquata)
35. kulík bledý (Pluvialis squatarola)
36. čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
37. bekasina otavní (Gallinago gallinago)
38. racek chechtavý (Larus ridibundus)
39. racek bělohlavý (Larus cachinnans)
40. holub hřivnáč (Columba palumbus)
41. holub domácí (Columba livia f. domestica)
42. hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto)
43. ledňáček říční (Alcedo atthis)
44. žluna zelená (Picus viridis)
45. strakapoud velký (Dendrocopos major)
46. strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus)
47. datel černý (Dryocopus martius)
48. chocholouš obecný (Galerida cristata)
49. linduška luční (Anthus pratensis)
50. konipas bílý (Motacilla alba)
51. ťuhýk šedý (Lanius excubitor)
52. pěvuška modrá (Prunella modularis)
53. králíček ohnivý (Regulus ignicapillus)
54. budníček menší (Phylloscopus collybita)
55. rehek domácí (Phoenicurus ochruros)
56. kos černý (Turdus merula)
57. drozd kvíčala (Turdus pilaris)
58. červenka obecná (Erithacus rubecula)
59. střízlík obecný (Troglodytes troglodytes)
60. špaček obecný(Sturnus vulgaris)
61. havran polní (Corvus frugilegus)
62. vrána šedá (Corvus cornix)
63. kavka obecná (Corvus monedula)
64. sojka obecná (Garrulus glandarius)
65. straka obecná (Pica pica)
66. moudivláček lužní (Remiz pendulinus)
67. sýkořice vousatá (Panurus biarmicus)
68. sýkora koňadra (Parus major)
69. sýkora modřinka (Cyanistes caeruleus)
70. mlynařík dlouhoocasý (Aegithalos caudatus)
71. brhlík lesní (Sitta europaea)
72. vrabec domácí (Passer domesticus)
73. vrabec polní (Passer montanus)
74. pěnkava obecná (Fringilla coelebs)
75. stehlík obecný (Carduelis carduelis)
76. zvonek zelený (Carduelis chloris)
77. konopka obecná (Carduelis cannabina)
78. čížek lesní (Carduelis spinus)
79. dlask tlustozobý (Coccothraustes coccothraustes)
80. zvonohlík zahradní (Serinus serinus)
81. strnad obecný (Emberiza citrinella)
82. strnad rákosní (Emberiza schoeniclus)

Zapsal: Jan Řezníček
07.12.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791