Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > IBA
Podkategorie:

Článek: Jak jsou významná ptačí území vybírána?

Území musí splňovat tzv. „kritérium“, které udává minimální počet jedinců vybraného druhu ptáka. Vybírány jsou tak jen mezinárodně významné lokality. Řada území splňuje více kriterií ve více kategoriích.

A. Celosvětová úroveň

V kategorii území A jsou v Evropě vybírána území pro 35 celosvětově ohrožených druhů. U nás připadají v úvahu jen orel mořský (kritérium: 5 hnízdících párů nebo 15 zimujících jedinců) a chřástal polní (40 volajících samců). Kriterium pro orla splnilo například Třeboňsko, pro chřástala Krkonoše. Ptáci se na tahu na určitých místech koncentrují. Pravidelné shromaždiště alespoň 1% biogeografické populace vodního druhu (kategorie A 4i) nebo alespoň 20 000 jedinců vodních ptáků (kategorie A 4 iii) by mělo být vyhlášeno za významné ptačí území. V prvním případě v ČR splňuje kritérium například Třeboňsko pro husu velkou (nad 3500 jedinců) či kopřivku obecnou (nad 1300 jedinců), v druhém například Poodří.

B. Evropská úroveň

Pravidelné shromaždiště nejméně 1% tahové populace vodního druhu splňuje podmínky v kategorii B 1, jako například jihočeský rybník Dehtář pro husu velkou (nad 200 jedinců).

Pro druhy s nepříznivým stavem z hlediska ochrany přírody v Evropě je tu kategorie B 2. Území musí hostit alespoň 1% národní populace těchto druhů (u druhů, kde česká populace tvoří alespoň 0,5% evropské). To splňuje například Žehuňský rybník pro kopřivku obecnou.

Pro druhy s příznivým stavem z hlediska ochrany přírody, ale soustředěné v Evropě, lze použít kategorii B 3. V této kategorii v ČR nebylo navrženo žádné významné ptačí území a vybrané druhy byly použity jako doplňkové k podpoření významu území vyšší kategorie.

C. Úroveň Evropské unie

Kritéria kategorie C (1-7) jsou používána pro výběr území SPA (ptačí oblasti) pro soustavu evropských chráněných území Natura 2000, jejíž vyhlášení je naší povinností před vstupem do EU. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora jsou totiž kritéria pro výběr významných ptačích území zároveň tím nejlepším dostupným vědeckým podkladem pro výběr ptačích oblastí.

Kamil Čihák
02.09.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791