Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Severočeská pobočka ČSO

Severočeská pobočka ČSO (webové stránky pobočky) sdružuje příznivce a milovníky ptačího světa, kteří mají vztah k danému území a chtějí se aktivně podílet na výzkumu a ochraně ptactva. Pobočka vznikla v prosinci roku 2001.

Severočeská pobočka ČSO je volným sdružením ornitologů, působí jako součást České společnosti ornitologické, řídí se jejími stanovami a nemá zvláštní registraci.

Územní působnost není v souladu s politickým členěním a v současnosti pokrývá kraj Ústecký, Liberecký a severní část Středočeského kraje. Jedná se tedy o území nacházející se severně od hlavního města.

Cílem práce pobočky je co nejlepší znalost avifauny tohoto regionu a zabezpečení její ochrany. Kromě vlastního výzkumu je důležité sdružovat a získávat zájemce o pozorování a ochranu ptactva, umožnit jim vzájemnou komunikaci a výměnu zkušeností. Při společných akcích mají začínající ornitologové možnost nahlédnou do zákulisí odborné práce a prostřednictvím konzultací se zkušenými ornitology mohou rychle rozšiřovat své znalosti, což přispívá ke zkvalitnění výzkumů a terénní práce.
Výsledkem práce členů pobočky by mělo být přehledné zpracování avifauny severní části Čech i s vývojovými trendy.

Členem se může stát jakákoliv osoba mající zájem o ornitologii v jakémkoliv směru a rozsahu, přičemž členství v České společnosti ornitologické není podmínkou. Členy mohou být jak profesionální zoologové, tak laičtí milovníci ptactva, kteří mají radost z pozorování ptáků ve volné přírodě. Práce je dobrovolná, záleží jen na zájmech jednotlivce, do kterých akcí se zapojí. Je samozřejmě i možné pracovat pouze individuálně. V současné době registruje pobočka více než stovku členů.

Organizace pobočky je zajištěna voleným výborem, který svolává členské schůze a koordinuje činnost pobočky - především s ohledem na centrálně organizované akce nadregionálního příp. mezinárodního významu.

Činnost pobočky je zaměřena na ochranu ptactva a na získávání a archivaci faunistických údajů ze severní části Čech. S tím souvisí vazba na několik celostátních výzkumných programů, které se faunistikou a dynamikou početnosti zabývají, takže výsledky z této oblasti mohou být využity v celostátním měřítku. Výsledky výzkumů, zajímavá pozorování, novinky a zajímavosti budou od tohoto roku zveřejňovány formou zpravodaje, prozatím v elektronické podobě. Pro výměnu zkušeností a předání aktuálních informací se dvakrát ročně konají členské schůze. Podzimní schůze je výroční a společná, jarní schůze jsou svolávány regionálními organizátory. Pobočka se rovněž účastní mezinárodních akcí pořádaných pro veřejnost a spolupracuje s regionálními kluby podobného zaměření, jako je např. Krajský zoologický klub Zoologické zahrady v Ústí nad Labem nebo Mělnický ornitologický klub.

Akce a aktivity budou v letošním roce zaměřeny opět na celostátně koordinované výzkumy a propagaci ochrany ptactva. Uskuteční se Vítání ptačího zpěvu, které má na některých místech již mnohaletou tradici. Vítání ptačího zpěvuKoná se zpravidla první květnovou neděli, někdy s týdenním posunem, a konkrétní místa a termíny najdete na jiném místě webových stránek ČSO. Rovněž bude na podzim probíhat Ptačí festival, data a místa konání budou opět s určitým předstihem oznámena. V polovině září se opět uskuteční "terénní praktikum" v Jizerských horách, které má také již svou, byť i krátkou, tradici a i když je určené především členům pobočky, jsou vítáni i hosté. Tato akce je týdenní a probíhá v obci Jizerka. Zaměřená je především na pozorování, odchyt a kroužkování horských a protahujících druhů ptáků. Základnou je terénní stanice libereckého muzea, je proto třeba ohlásit svou účast předem (Martin Pudil).

Kontaktní adresy:

Severočeské muzeum v Liberci
Masarykova 11, 460 00 Liberec
tel.: 485 246 151 (Martin Pudil)
e-mail: martin.pudil@muzeumlb.cz

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
nám. Osvobození 297, 470 01 Česká Lípa
tel.: 487 824 145 (Miroslav Honců)
e-mail: honcu@muzeum.clnet.cz

Regionální muzeum Mělník
nám. Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 924 (Petr Lumpe)
e-mail: lumpe@muzeum-melnik.cz

Severočeská pobočka provozuje vlastní webové stránky:
http://severoceskapobocka-cso.webnode.cz/

V regionu dále funguje Ornitologický klub při Labských pískovcích a Ornitologická skupina při Bílinské přírodovědné společnosti.

Petr Lumpe

23.08.2010
Počet názorů: 4 Přidat názor

Reakce čtenářů

Jizerky od nedělě !!! (SvI.) 02.09.2005, 11:23

Jizerky 2005 (SvI.) 23.08.2005, 10:14

Domovská stránka pobočky () 25.03.2005, 07:42

pobočka CHomutovska (Kudrna Jindřich) 27.01.2005, 19:21    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791