Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Tiskové zprávy ČSO
Podkategorie:

Článek: Mezinárodní sdružení BirdLife International vyzývá k záchraně šumavských lesů v České republice.

Brusel, 19.dubna. 37 ředitelů partnerských organizací BirdLife International v Evropě a Střední Asii podepsalo výzvu Petru Nečasovi, předsedovi vlády České republiky. Cílem výzvy je zastavit bezprostředně hrozící destrukci Šumavy, jednoho z posledních přirozených lesních komplexů ve střední Evropě.

Šumavské lesy postihla kůrovcová kalamita, pravidelný přírodní jev, vedoucí k masivnímu odumírání stromů. Dřevařské společnosti v ČR chtějí využít této příležitosti a pokusit se prosadit komerční kácení těchto přísně chráněných lesů. Přestože je oblast chráněna nejen jako Národní park, ale také jako součást celoevropské sítě Natura 2000 a území světového dědictví UNESCO, musí nyní čelit nevratným ekologickým škodám, chystaným bez jakéhokoli zhodnocení dopadu vlivu na životní prostředí či bez ohledu na mnoho ohrožených druhů obývajících místní lesy.

Angelo Caserta, ředitel evropské sekce BirdLife Europe podotýká: „Chystané těžařské zásahy by odstranily jak odumřelé stromy, které jsou klíčové pro přežití mnoha druhů živočichů, například šplhavců či některých druhů hmyzu, tak živé stromy, které by jinak zajistily přirozenou obnovu lesa. Těžba by navíc znamenala fatální rušení vysoce citlivých druhů, jako je například tetřev hlušec, pro kterého je Šumava posledním útočištěm v České republice.“


“Šumavská divočina“, jeden z evropských přírodních klenotů, je součástí přeshraničního komplexu chráněných území, zasahujících do Německa. Prakticky představuje poslední rozsáhlé území vysoce kvalitního lesa ve střední Evropě.


Výzva BirdLife International je posledním pokusem zachránit před faktickým zničením nádherné místo obývané ohroženými druhy. Jedná se o příklad environmentálního vandalství maskovaného coby spořádané lesní hospodaření. Zničení šumavských hvozdů by neznamenalo pouze útok na společné evropské dědictví, ale také jasné nerespektování právních předpisů EU a mezinárodních závazků podepsaných Českou republikou.


Poznámky:

BirdLife Europe : BirdLife International je celosvětové partnerství ochranářských organizací, které usiluje o ochranu ptactva, jeho prostředí a celosvětové biologické rozmanitosti. BirdLife International působí v 116 zemích světa. V Evropě a Střední Asii je BirdLife zastoupen ve 45 zemích včetně všech členských států Evropské unie. V ČR je BirdLife International zastoupen Českou společností ornitologickou. http://europe.birdlife.orgKůrovec (myšleno lýkožrout smrkový) : Kůrovec je přirozenou součástí lesních ekosystémů. Kůrovcová kalamita je stav, kdy se kůrovec prudce množí a ničí velké množství stromů. Zdravý ekosystém si dokáže vyvinout mechanismy jak reagovat na takovéto situace. Lesy například přirozeně zmladí a stanou se mnohem odolnějšími. Tradiční lesnické řešení, kterým je holoseč celého lesa a znovuosázení stejně starými stromky vede k mnohem větší ekologické škodě a ve skutečnosti způsobuje mnohem větší zranitelnost celého lesa.


Mezinárodní závazky České republiky : ČR je signatářem Úmluvy o biologické rozmanitosti a nedávno podepsala i závazek zvrátit pokles biologické rozmanitosti do roku 2020 (Nagoya 2010). ČR je také signatářem Úmluvy o ochraně světového dědictví UNESCO, ve které je Šumava také uvedena, což nás zavazuje zajistit ochranu tohoto místa.


Natura 2000 je jedinečná síť chráněných oblastí na území Evropské Unie, vzniklá na základě Směrnic EU (Birds and Habitats Directives), závazných pro všechny členské státy EU.

Více informací na : http://ec.europa.eu/environment/nature

Z tiskové zprávy BirdLife International přeložila Lucie Hošková

19.04.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791