Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Sborník Slovak Raptor Journal 4 právě vyšel

Před pár dny opustilo tiskárnu již čtvrté číslo na Slovensku připraveného a vytištěného, nicméně hranice Slovenska značně přesahujícího, sborníku SLOVAK RAPTOR JOURNAL. Veškeré práce vycházejí v anglickém jazyce s obsáhlými slovenskými souhrny.


V novém čísle naleznete mnoho příspěvků z biologie dravců a sov:

 • Chavko J: Trend and conservation of saker falcon (Falco cherrug) in western Slovakia between 1976 and 2010
  Vývoj a ochrana populácie sokola rároha (Falco cherrug) na západnom Slovensku v rokoch 1976–2010
 • Dombrovski V: The diet of the greater spotted eagle (Aquila clanga) in Belarusian Polesie
  Potrava orla hrubozobého (Aquila clanga) v Bieloruskom Polesí
 • Krupiński D, Lewtak J & Szulak K: Semicolonial nesting and conservation of the Montagu’s harrier Circus pygargus in rapeseed fields in Southern Podlasie (eastern Poland)
  Semikoloniálne hniezdenie a ochrana kane popolavej Circus pygargus v repkových poliach v južnom Polesí (východné Poľsko)
 • Krupiński D & Lewtak J: Caching Eurasian skylarks Alauda arvensis by the Montagu’s harrier Circus pygargus
  Vytváranie zásob zo škovránkov Alauda arvensis u kaní popolavých Circus pygargus
 • Kaľavský J & Pospíšilová B: The ecology of ectoparasitic species Carnus hemapterus on nestlings of common kestrel (Falco tinnunculus) in Bratislava
  K ekológii ektoparazitického druhu Carnus hemapterus na mláďatách sokola myšiara (Falco tinnunculus) v Bratislave
 • Pačenovský S & Šotnár K: Notes on the reproduction, breeding biology and ethology of the Eurasian pygmy owl (Glaucidium passerinum) in Slovakia
  Poznámky k hniezdeniu, hniezdnej biológii a etológii kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) na Slovensku
 • Obuch J & Karaska D: The Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) diet in the Orava Region (N Slovakia)
  Potrava výra skalného (Bubo bubo) na Orave (severné Slovensko)
 • Mihók J & Lipták J: Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) nesting in a nest box on a very high voltage elektricity pylon
  Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v búdke na stožiari veľmi vysokého napätia
 • Hrtan E: The nesting of the Eurasian eagle-owl (Bubo bubo) in a man-made building
  Hniezdenie výra skalného (Bubo bubo) v ľudskej stavbe
 • Balla M: Ural owl (Strix uralensis) nesting in wetland forest in the Východoslovenská rovina Plain
  Hniezdenie sovy dlhochvostej (Strix uralensis) v lužnom lese na Východoslovenskej rovine
 • Slobodník V & Slobodník R: The summary of ringing of birds of prey and owls in Slovakia in 2009
  Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v roku 2009 na Slovensku
 • Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 3. Order Falconiformes, genus Falco
  Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 3. Rad Falconiformes, rod Falco
 • Meyburg B & Newton I: Robert D. Chancellor * 24 October 1921 – † 27 October 2010

Elektronickou verzi prvních dvou čísel si lze prohlédnout na: www.dravce.sk/web/en/slovak-raptor-journal. Tamtéž naleznete i abstrakty nejnovějších dvou čísel.

Papírovou verzi si zájemci budou moci zakoupit za 250 Kč na schůzi ČSO 12. 3. 2011 v Praze, popřípadě později na sekretariátu ČSO (Na Bělidle 252/ 34, Praha 5 – Smíchov) či u autora tohoto příspěvku.

Tomáš Bělka

27.02.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791