Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Ornitologie - věda pro každého


Celostátní ornitologická konference, Mikulov, 7.- 9.10. 2011

Ornitologie je vědní obor zabývající se ptáky. Má však nespočet tváří. Kromě vysoké vědy do ornitologie patří i to, co v angličtině bývá nazýváno citizen science a v češtině nemá přesný ekvivalent. Tato odnož ornitologie je postavena na tom, že do výzkumu se aktivně zapojí zapálení amatérští ornitologové.


Přesná definice amatérského ornitologa je přitom obtížná. S trochou zjednodušení lze říci, že je to člověk, který má ornitologii jako svého koníčka, který jej neživí, naopak spotřebovává jeho volný čas i finance. V typické podobě je citizen science plošně nebo i časově rozsáhlý projekt, pro nějž amatéři sbírají data. Dokáží tak získat data, jaká by se jinak získat nepodařilo nebo jen za cenu obrovských nákladů. Příkladem je kroužkování, nejrůznější sčítání a monitoringy, hnízdní či zimní atlasy rozšíření atd. Kompletní výčet by byl asi překvapivě dlouhý. A že se jedná skutečně o vědu, o tom svědčí to, že výsledky programů, do nichž se zapojují amatérští ornitologové, bývají publikovány v těch nejprestižnějších mezinárodních vědeckých časopisech. Nutno podotknout, že plánování a organizace takových programů se neobejde bez kvalifikovaných amatérů, ale ani bez profesionálních vědců. Ti zejména díky své erudici ve světě profesionální vědy zajišťují, že metodika sběru i zpracování dat a také interpretace výsledků odpovídá tomu, co současná věda vyžaduje.

Bez amatérské ornitologie by se těžko obešla i ochrana přírody. Vždyť první, kdo upozorňují na to, že nějaký ptačí druh ubývá a stává se ohroženým, bývají právě ornitologové. Ti se přirozeně zajímají o všechny druhy a bez prvotní zvědavosti ornitologů a jejich následné práce bychom neměli žádné seznamy ohrožených druhů. Kdyby se ornitologové řídili jen krátkozrakým názorem, že pozornost je nutno věnovat jen druhům ohroženým či druhům, které jsou zařazeny na ten či onen seznam či do vyhlášky, nevěděli bychom o skutečném ohrožení ptáků nic.
V ideálním případě se tak amatérští i profesionální ornitologové i ochránci přírody navzájem obohacují a posunují vědu i ochranu přírody kupředu. Podmínkou, aby tomu tak bylo, je vzájemné pochopení všech těchto skupin.

A právě proto bylo jako nosné téma nadcházející celostátní ornitologické konference, která se bude konat ve dnech 7.-9.října v Mikulově, zvoleno téma citizen science. Česká společnost ornitologická tím chce ukázat pozitivní výsledky ornitologického výzkumu, na němž se aktivně podílejí amatérští ornitologové. Chceme ale také ukázat, jak vypadají výsledky špičkového profesionálního výzkumu. Chceme, aby díky konferenci bylo jasněji v tom, jak má vypadat správný výzkum, na němž se podílejí amatéři. Doufáme, že amatérští ornitologové si díky konferenci lépe uvědomí, kde jsou meze jejich bádání, naopak profesionální ornitologové a ochranáři by si měli lépe uvědomit, jak je spolupráce s amatérskými ornitology přínosná. Chceme také umožnit v co největší míře amatérským ornitologům prezentaci výsledků jejich práce a současně udržet vysokou odbornou úroveň příspěvků. Proto plánujeme do programu zařadit i méně obvyklé prvky, jako jsou workshopy, diskusní setkání, školení atd. Součástí konference v Mikulově bude také řádná členská schůze ČSO.

Organizační a vědecký výbor konference udělají vše pro to, aby konference byla úspěšná po všech stránkách. Jako jiné činnosti provozované ČSO bude však i zdar konference v Mikulově velmi záležet na samotných členech ČSO a účastnících konference. Jakou si konferenci uděláme, takovou ji budeme mít. Podrobnější informace budou průběžně zveřejňovány v informačních materiálech ČSO a bude zřízena i samostatná konferenční stránka. Sledujte tedy informace a v říjnu na viděnou v Mikulově.

Petr Voříšek

10.01.2011
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791