Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: Cinclus - Časopis pro ochranu a výzkum avifauny

Časopis Cinclus vydává od čísla 19 Pobočka ČSO na Vysočině. Cinclus publikuje práce o avifauně Českomoravské vrchoviny a navazuje na stejnojmenný zpravodaj Ornitologické sekce při Správě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, který vycházel v letech 1990-2001 (čísla 1-18).Cinclus 20/2010 - obsah:
 • HRUŠKA F.: Hnízdní rozšíření sýce rousného (Aegolius funereus) v Jihlavských vrších
 • ŠTĚRBA O.: Hnízdní rozšíření výra velkého (Bubo bubo) v okrese Pelhřimov a jeho hnízdní úspěšnost
 • SKŘÍČEK T.: Hnízdní výskyt motáka lužního (Circus pygargus) na Třebíčsku v roce 2010
 • HLAVÁČOVÁ P.: Inventarizace hnízdišť rorýsů obecných (Apus apus) v aglomeraci Havlíčkův Brod v roce 2010
 • KUNSTMÜLLER I.: Hnízdní avifauna vrcholových bučin na Vysočině
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I. [ed.]: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2007 a 2008
 • MRLÍK V.: Vzpomínka na Vladimíra Fialu, ornitologa a člověka s velkým srdcem
 • BATOŠ M.: Vzpomínka na Karla Holuba

Cinclus 20 je možné objednat za 100 Kč + 20 Kč poštovné a balné.

Adresa redakce a distribuce:
Pobočka ČSO na Vysočině
Úvoz 23, 586 01 Jihlava
e-mail: vysocinabirdlife.cz
Cinclus 19/2008 - obsah:
 • KUNSTMÜLLER I.: Slovo úvodem
 • KUNSTMÜLLER I.: Změny početnosti a rozšíření bukače velkého (Botaurus stellaris) na Českomoravské vrchovině a v přilehlých regionech
 • KODET V.: Změny hnízdního rozšíření ptáků (Aves) na Vysočině podle mapování z let 1973 - 1977, 1985 - 1989 a 2001 - 2004
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I.: Červený seznam ptáků kraje Vysočina
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I.: Kategorizace významu hnízdišť ptáků na Českomoravské vrchovině z hlediska jejich ochrany
 • KODET V. [ed.]: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích na Vysočině v letech 2007 a 2008
 • KODET V.: Ornitologická bibliografie kraje Vysočina do roku 2008
 • KODET V. et KUNSTMÜLLER I. [ed.]: Ornitologická pozorování na Vysočině v letech 2005 a 2006
 • KUNSTMÜLLER I.: Zemřel Bohuslav Hladík

Cinclus 19 je možné objednat za 80 Kč + 20 Kč poštovné a balné.

Adresa redakce a distribuce:
Pobočka ČSO na Vysočině
Úvoz 23, 586 01 Jihlava
e-mail: vysocinabirdlife.cz

V současné době pracuje redakční rada ve složení: Ivan Kunstmüller (šéfredaktor), Dana Rymešová, Jaromír Čejka, Vojtěch Kodet, Tomáš Skříček a Ondřej Štěrba. Své příspěvky zasílejte na adresu šéfredaktora (pygargusseznam.cz) nebo na adresu redakce (vysocinabirdlife.cz). Redakce si vyhrazuje právo stylistické a jazykové úpravy příspěvků. Pravidelně budou publikována vybraná ornitologická pozorování z Vysočiny, která zasílejte nejlépe vždy po skončení kalendářního roku, aby mohla být souhrnně zpracována. U ornitologických pozorování uvádějte vždy druh, počet jedinců, datum, lokalitu, katastrální území či obec, okres, mapovací kvadrát, jména pozorovatelů, případně další podrobnosti.

Pobočka ČSO na Vysočině
01.03.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791