Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Ohlédnutí za exkurzí ČSO na Hortobágy

Pro velký zájem se konala letošní členská exkurze ČSO ve dvou termínech 13. až 16. května a 27. až 30. května. Vojtěch Sládeček připravil malé ohlédnutí za prvním termínem, které fotografiemi doplnili Pavel Bače, Ivan Mikšík a Petr Pavlík.

Vyrazili jsme ráno z Prahy od hlavního nádraží. Když se za usměvavými tvářemi z předvolebních billboardů objevila kulturní krajina, jel už náš autobus po D1. Jihlava. Brno. Bratislava. Města za okny se měnila rychle a zas nenávratně nám mizela za zády. Ale Budapešť jsme si vychutnali a z autobusu jsme mohli obdivovat jeho krásy: budovu parlamentu i Gellértův vrch, případně hrad Budín a Rybářskou baštu. A tak když jsme se z Budapešti po téměř dvou hodinách popojíždění v dopravní špičce vymotali, byli jsme velmi kulturně vzdělaní. A hle, tu je dlouho očekávaná maďarská puszta. Domky jako by se snažily co nejvíc přikrčit a splynout s rovinou od obzoru k obzoru. Kolpík stojící kousek od silnice nás upozornil, že vjíždíme do městečka Tiszafüred. Zde jsme se ubytovali v kempu s termálními lázněmi. Tak rychle vykoupat a spát, vždyť ráno se musí na ptáky. Silně a vytrvale prší. Kapky nám s neztenčenou prudkostí padají do snů o slunečném počasí.


Volavka červená. Foto: P. Bače

Jó reggelt kivánok! (Dobré jitro!) V devět hodin sedáme do autobusu, vyrážíme k jádru Národního parku Hortobágy a to k rybniční soustavě Hortobágy–Halastó. To, co na místních mapách vypadá jako jeden obrovský rybník, je několik rybníků oddělených od sebe náspy a kanály. Od informačního centra vede násep s právě rekonstruovanou železnicí. Úzkokolejka, dříve vozící rybáře za jejich úlovky, bude nyní sloužit ornitologům a fotografům lovícím zážitky. V budoucnu vás odveze přímo k pozorovatelnám trčícím z rákosí.


Volavka vlasatá. Foto: I. Mikšík

Volavky vlasaté nás uvítaly u brány ptačího ráje. Mít tak křídla a vznést se.


Volavka stříbřitá a rybák bahenní. Foto: P. Bače

Ačkoliv jsme se dostali jen tu a tam nad terén nebylo naše putování zdaleka přízemní. Usměvavý pan Richard Kvetko nás upozorňoval na vše co se kolem nás a nad námi mihlo. A tak jsme pozorovali a pozorovali.


Moudivláček lužní si dostavoval hnízdo přímo před našima očima. Foto: P. Bače

Plánovaný odjezd se odsouval, ale ne moc, museli jsme toho ještě tolik stihnout. Čekala nás návštěva vesnice Hortobágy. Ve vesnici je mini zoo a záchranná stanice pro ptáky. A taky kamenný most. Není nejdelší, ani nemá nejvíc soch. Je jen nejkamennější. Že to zní blbě? Ale uprostřed puszty kameny nikde nejsou. Materiál na výstavbu byl dovážen z veliké vzdálenosti. To podstatné jsme viděli a s klidným svědomím jsme mohli odjet na další zajímavou lokalitu. Malá pískovna s kolonií břehulí a několika páry vlh pestrých.


V kolonii břehulí říční zavládl boj o hnízdní nory. Foto: P. Bače

Exotikou jsme se však kochali jen chvíli. Byla to ochutnávka na zítřejší den. V našem pestrém denním menu chyběl už jen zákusek. A to zákusek pěkně velký. Měli jsme políčeno na dropa. Cestou jsme si toužebně očekávaný zákusek osladili mandelíkem, poštolkou rudonohou a ťuhýkem menším. Dezert byl, ale v kuchyni nějak zapomněli, kolik nás je a tak zbylo jen pro několik šťastlivců a i pro ně toho nebylo mnoho. Jen jeden drobek někde u obzoru. Ale i ten se počítá. A tak jsme si po náročném dni šli odpočinout do termálních lázní v našem kempu.

Vsuvka: exkurzi ve druhém termínu přálo štěstí víc, na stejné lokalitě čekalo 9 celkem dobře viditelných dropů.


Opuštěný dům, na jehož střeše sedává dudek a mandelík. Foto: I. Mikšík

Protože věta nemá zůstat nedořečená a jídlo nakousnuté, museli jsme se druhý den opět vrátit k vlhám pestrým. Jejich sametově čistý hlas a duhovou pestrost jsme si užívali něco okolo dvou hodin.


Hnízdní kolonie břehulí a vlh je přímo vedle turistické cesty. Foto: I. Mikšík

Koho nebavilo vlhy pozorovat, vydal se k nedalekému lesíku, kde hnízdí poštolky rudonohé. Cestou jsme doplnili naši sbírku srostloprstých o dalšího pestrého zástupce – a to dudka. Ale cesta za přírodními krásami NP Hortábagy musela pokračovat. Čekal nás akátový lesík s početnou kolonií havranů a několika páry poštolek rudonohých.


Z blízka jsme mohli pozorovat krásně vybarvenou samici poštolky rudonohé. Foto: P. Bače

K opravdu úchvatnému pozorování vzdušných rejů poštolek jsme ještě přibrali pozorování pisil na mokřině nedaleko. Zemědělci mající usedlost hned vedle se nám předvedli v národních krojích a my jsme pokračovali dál, za dalšími dobrodružstvími.


Vypuštěný rybník přilákal několik druhů bahňáků. Foto: P. Pavlík

Tentokrát jsme zastavili u čerstvě vypuštěného rybníku. Čtyři kolihy velké, tenkozobec opačný, racek žlutonohý a husice liščí, to je to, z čeho jsme se těšili. A radost nám nezkazil ani začínající déšť, který jsme si plnými doušky vychutnali opět na rybniční soustavě Hortobágy–Halastó. Pak jsme se museli ještě jednou vyhřát v termální koupeli.


Pěnici vlašskou bylo možné spatřit i blízko kempu u jezera Tisza-tó. Foto: P. Bače

Chci poděkovat všem organizátorům, kteří s členskou exkurzí do Maďarska měli co do činění. Panu Nožičkovi, majiteli CK Primaroute, i panu řidiči autobusu, který trpělivě snášel naše vrtochy. Velký dík také patří panu Kvetkovi, který nás celým parkem provedl a ukázal nám spousty zajímavých lokalit. A co říci závěrem? Jen to, že Národní park Hortobágy je, a snad i do budoucna bude, zajímavou lokalitou pro pozorování nejen ptačích druhů. Kdy se sem vypravit příště? Co třeba na podzim, v době tahu, kdy se sem slétají desetitisíce jeřábů popelavých? Z toho mnohohlasého troubení musí jít hlava kolem.

Další fotografie z členské exkurze ČSO si můžete prohlédnout na webových stránkách Ivana Mikšíka http://www.natureblink.com/magyar/hortobagy/index.htm a Pavla Bačeho http://www.kovarnapekna.com. Všechny fotografie včetně ptáků u hnízd byly pořízeny z veřejně přístupných cest v rámci programu exkurze.

Vojtěch SládečekCelkově jsme během exkurze měli možnost pozorovat 127 ptačích druhů:
Potápka maláVlha pestrá
Potápka roháčMandelík hajní
Kormorán velkýDatel černý
Kormorán malýŽluna zelená
Bukáček malýStrakapoud velký
Kvakoš nočníStrakapoud jižní
Volavka vlasatáKrutihlav obecný
Volavka stříbřitáSkřivan polní
Volavka bíláChocholouš obecný
Volavka popelaváBřehule říční
Volavka červenáVlaštovka obecná
Čáp bílýJiřička obecná
Kolpík bílýLinduška úhorní
Labuť obecnáKonipas bílý
Husa velkáKonipas luční
Husice liščíSlavík obecný
Kachna divokáSlavík modráček středoevropský
Kopřivka obecnáRehek domácí
Lžičák pestrýBramborníček hnědý
Čírka modráBramborníček černohlavý
Zrzohlávka rudozobáBělořit šedý
Polák velkýDrozd zpěvný
Polák malýKos černý
Polák chocholačkaCvrčilka říční
Orel mořskýCvrčilka slavíková
Orel královskýRákosník proužkovaný
Orlík krátkoprstýRákosník tamaryškový
Moták pochopRákosník obecný
Moták pilichRákosní velký
Káně lesníPěnice vlašská
Včelojed lesníPěnice černohlavá
Poštolka obecnáPěnice pokřovní
Poštolka rudonoháPěnice hnědokřídlá
Ostříž lesníSedmihlásek hajní
Raroh velkýBudníček větší
Křepelka polníLejsek šedý
Bažant obecnýLejsek bělokrký
Chřástal vodníSýkora koňadra
Chřástal malýSýkora modřinka
Slípka zelenonoháSýkora lužní
Lyska černáSýkořice vousatá
Drop velkýMoudivláček lužní
Tenkozobec opačnýBrhlík lesní
Pisila čáponoháŤuhýk obecný
Čejka chocholatáŤuhýk menší
Pisík obecnýStraka obecná
Vodouš rudonohýKavka obecná
Břehouš černoocasýHavran polní
Koliha velkáVrána obecná šedá
Bekasina otavníŽluva hajní
Racek chechtavýŠpaček obecný
Racek bělohlavýVrabec domácí
Racek žlutonohýVrabec polní
Rybák obecnýPěnkava obecná
Rybák černýKonopka obecná
Rybák bělokřídlýStehlík obecný
Rybák bahenníZvonek zelený
Holub hřivnáčZvonohlík zahradní
Holub domácíDlask tlustozobý
Hrdlička zahradníStrnad zahradní
Hrdlička divokáStrnad rákosní
Kukačka obecnáStrnad obecný
Dudek chocholatýStrnad luční
Ledňáček říční
Během druhého termínu exkurze jsme pozorovali 110 druhů:
bažant obecnýpěnice hnědokřídlá
bělořit šedýpěnice pokřovní
bramborníček černohlavýpěnkava obecná
bramborníček hnědýpisila čáponohá
břehouš černoocasýpolák chocholačka
břehule říčnípolák malý
bukač velkýpolák velký
bukáček malýpoštolka obecná
cvrčilka říčnípoštolka rudonohá
cvrčilka slavíkovápotápka malá
čáp bílýpotápka roháč
čejka chocholatápotápka rudokrká
čírka modráracek bělohlavý
dlask tlustozobýracek černohlavý
drop velkýracek chechtavý
drozd zpěvnýrákosník obecný
dudek chocholatýrákosník proužkovaný
havran polnírákosník tamaryškový
holub domácírákosník velký
holub hřivnáčrehek domácí
hrdlička zahradní
hrdlička divokárehek zahradní
husa velkárybák bahenní
chocholouš obecnýrybák bělokřídlý
chřástal vodnírybák obecný
ibis hnědýskřivan polní
jeřáb popelavýslavík modráček
jiřička obecnáslavík obecný
kachna divokáslípka zelenonohá
kalous ušatýstehlík obecný
káně lesnístraka obecná
kavka obecnástrakapoud velký
kolpík bílýstrnad luční
konipas bílýstrnad obecný
konipas lučnístrnad rákosní
konopka obecnásýkora koňadra
kopřivka obecnásýkořice vousatá
kormorán malýšpaček obecný
kormorán velkýťuhýk menší
kos černýťuhýk obecný
krdlička divokávlaštovka obecná
krutihlav obecnývlha pestrá
křepelka polnívodouš rudonohý
kukačka obecnávolavka bílá
kvakoš nočnívolavka červená
labuť velkávolavka stříbřitá
ledňáček říčnívolavka vlasatá
lejsek šedývrabec domácí
lyska černávrabec polní
lžičák pestrývrána šedá
mandelík hajnízrzohlávka rudozobá
moták pochopzvonek zelený
moudivláček lužnízvonohlík zahradní
orel mořskýžluna zelená
ostříž lesnížluva hajní
pěnice černohlavá
31.05.2010
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791