Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně
Podkategorie:

Článek: Kukačka obecná - pták roku 2010

V mezinárodním roce biodiverzity 2010 je kukačka obecná (Cuculus canorus) ptákem roku pro svoji jedinečnost v české přírodě. Její známé kukání je neodmyslitelně spjato s jarem i s kulturními tradicemi, kukačka navíc obohacuje českou avifaunu o neobvyklý způsob rozmnožování – mezidruhový hnízdní parazitismus.

Nahlaste první pozorování kukačky

A podívejte se, jak přilétají kukačky do Evropy v projektu Jaro ožívá www.springalive.net

Pomozte nám chránit kukačku

O kukačce

Kukačka má mezi ptáky výjimečné postavení. Její hlas je snad nejznámějším ptačím hlasem vůbec – volání samce kukačky pozná každý. Stejně tak je široce znám její způsob rozmnožování – kukačka je jediným hnízdním parazitem u nás, nestaví si vlastní hnízdo, ale snáší svá vejce do hnízd až několika desítek hostitelských druhů. I přesto ale zůstává velice tajemným ptákem. Během jara ji sice často zaslechneme, ale málokdy spatříme. Setkání s kukaččím mládětem či vejcem je pak ještě mnohem vzácnější – dokonce ani většina ornitologů se přes všudypřítomné hlasové projevy kukaček s jejich potomstvem v cizích hnízdech nikdy nesetkala. Kukačky žijí skrytě, svá vejce snesou jen do pár procent hostitelských hnízd a navíc hostitelé část kukaččích vajec ze svých hnízd vyhodí. Není proto divu, že většina toho, co víme o fascinujícím životě kukaček, byla vybádána až během posledních dvou desetiletí.

Jak poznat kukačku

Pokud se kukačka neprozradí svým hlasem, spatříme ji nejspíše v letu. Tvarem těla připomíná menšího dravce, ale na první pohled upoutá tím, že prakticky nezvedá křídla nad úroveň těla. Když sedí, má kukačka často svěšená křídla a mírně pohybuje dlouhým ocasem. Můžeme se setkat s šedou nebo rezavou formou. Dospělí samci jsou vždy šedí, mláďata jsou vždy rezavá a samice mohou být šedé i rezavé. U nás je ovšem rezavá forma samic vzácná.

Ohrožení a ochrana

Celkovou početnost kukaček u nás odhadujeme na 35 – 70 tis. párů. V posledních letech ale došlo k výraznému úbytku až téměř na polovinu oproti počátku 80. let minulého století. K ubývání kukaček dochází v celé Evropě. Jeho důvody nejsou známé, můžeme pouze spekulovat o zhoršení podmínek na afrických zimovištních nebo vlivu stále pokračující intenzifikace zemědělství.

Rozmnožování

Kukačka obecná si nestaví vlastní hnízdo, ale snáší vejce do pěvčích hnízd. Nejčastěji parazituje hnízda rákosníků, červenek a rehků zahradních. Samice kukačky klade vejce přímo do hostitelského hnízda a přitom vypije jedno nebo víc vajec hostitele. Pokud adoptivní rodiče podvržené vejce nepoznají, přijdou záhy o všechno vlastní potomstvo. Kukačka načasuje kladení vejce tak, aby se její mládě vylíhlo o něco dříve, než potomstvo pěstounů. Po vylíhnutí mládě okamžitě „vyčistí“ hnízdo od nežádoucí konkurence.


Unikátní záznam vytlačovacího chování kukaččího mláděte natočil Tomáš Grim v rámci výzkumu kukaček ve Finsku.

Je malým zázrakem, že se holému a slepému mláděti podaří vystrkat z hnízda několik vajec nebo mláďat, která jsou skoro stejně velká, jako je ono samo. Získá tím pro sebe veškerou potravu, kterou by jinak pěstouni krmili několik svých mláďat, a po téměř třech týdnech opustí hnízdo. I pak ale ještě dlouho dobu pěstouni mladou kukačku dokrmují mimo hnízdo.


Chcete se o kukačce dovědět víc? Napište si o brožuru Kukačka obecná – pták roku 2010 (csobirdlife.cz) nebo si stáhněte brožuru v PDF.

Nahlaste první pozorování kukačky

A podívejte se, jak přilétají kukačky do Evropy v projektu Jaro ožívá www.springalive.net

Pomozte nám chránit kukačku

Zdeněk Vermouzek
17.02.2010
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791