Zde se nacházíte: Home > ČSO/Birdlife > Info pro členy
Podkategorie:

Článek: Pokyny k platbám


Členské příspěvky

Nový účet pro příspěvky: 2700694591/2010


Tento účet používejte pro všechny platby kromě darů!

Variabilní symbol označuje účel platby:
10 - členské příspěvky
12 - předplatné Sylvie
1012 - členské příspěvky + předplatné Sylvie

Specifický symbol
Vyplňují jen členové ČSO a obsahuje jejich členské číslo pro automatickou identifikaci plátce. Nečlenové ČSO specifický symbol nevyplňují.

Zaslané členské příspěvky budou přiřazeny k poslednímu nezaplacenému roku, předplatné Sylvie zaplacené do konce září se vztahuje na aktuální rok, od října na další rok (tedy předplatné Sylvie zaplacené v září 2018 bude přiřazeno k Sylvii 2018, platba provedená v říjnu 2018 již bude vztažena na Sylvii 2019).Dary

Transparentní účet ČSO: 2800277111/2010

Variabilní symbol označuje účel platby:
15 - dary na činnost ČSO
20 - dary na terénní stanice
22 - dary na Malé členské granty
33 - dary na Faunistickou databázi
65 - dary na opravy čapích hnízd
77 - dary na Ptačí park Josefovské louky
87 - dary na záchranu sýčků v ČR
97 - sponzorství druhů v Evropském atlase hnízdního rozšíření ptáků


Specifický symbol
Vyplňují jen členové ČSO a obsahuje jejich členské číslo pro automatickou identifikaci plátce. Nečlenové specifický symbol nevyplňují.

Platby označené jako dar a došlé na účet ČSO od člena s nedoplatkem členského příspěvku budou použity přednostně na uhrazení nedoplatku členského příspěvku. Teprve případná zbývající část došlé částky bude využita jako dar.

U darů 1000 Kč (včetně) a výše zasíláme dárci potvrzení o přijetí daru, které lze použít jako doklad pro snížení daňového základu. V případě požadavku na vystavení tohoto potvrzení na firmu potřebujeme znát název firmy, IČO, DIČ a sídlo. Na vyžádání rádi vystavíme i klasickou darovací smlouvu nebo potvrzení na nižší částku.

Všem dárcům a podporovatelům ČSO srdečně děkujeme!Platby v EUR ze zahraničí

(včetně Slovenska)

IBAN: CZ9620100000002200678683
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Název banky: Fio banka, a.s.
Adresa banky: V Celnici 1028/10, Praha 1
Název majitele účtu: Česká společnost ornitologická
Adresa majitele účtu: Na Bělidle 34, CZ-15000 Praha, Czechia

Variabilní symbol označuje účel platby:
10 - platba členského příspěvku (25 EUR)
12 - předplatné časopisu Sylvia (5 EUR)
Variabilní symboly pro dary viz výše.

Specifický symbol
Vyplňují jen členové ČSO a obsahuje jejich členské číslo pro automatickou identifikaci plátce. Nečlenové specifický symbol nevyplňují.
Zdeněk Vermouzek

04.07.2012
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791