Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Kapitola o indexu běžných druhů volně žijících ptáků v publikaci „Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje České republiky“ je plagiát

Nedávno se mi dostala do rukou zajímavá publikace s názvem Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR*. Jako člověka, který se již delší dobu zabývá využitím ptáků jako indikátorů biodiverzity, mě ihned zaujala kapitola Index běžných druhů volně žijících ptáků autorky ing. L. Vrtiškové. V České společnosti ornitologické jsme několikrát indikátory běžných druhů ptáků poskytli státním organizacím a je vždy potěšující, když si státní instituce navzájem předávají data a využívají je s co největší efektivitou.
Bližší pohled na inkriminovanou kapitolu ve mně však vyvolal zděšení. Při jejím čtení mi čím dál více částí textu začalo být více a více povědomých. Tušení, že je to text, který jsem snad psal sám, se záhy potvrdilo. To když jsem si otevřel zprávu, kterou jsem na toto téma sepsal pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) v roce 2005. Velké části textu v publikaci Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR jsou doslova opsané nebo spíše přímo zkopírované z textu zprávy, kterou jsem odevzdal v roce 2005 AOPK. V některých částech se objevují formulace a údaje z jedné z dalších zpráv, kterou ČSO pro AOPK vypracovala. Nejdůležitější však je, že jako jediná autorka je u této kapitoly uvedena ing. Lenka Vrtišková (CENIA). Marně jsem pátral i na jiných místech publikace, zda třeba někde jinde nebude napsáno, odkud autorka textu čerpala. Nic. Ani slovem náznak toho, že by autorem textu mohl být také někdo jiný. Pro každého nezasvěceného čtenáře je tedy L. Vrtišková jedinou autorkou textu. Jedním slovem – plagiát.
Nutno uznat, že ne celý text je kompletně opsán. L. Vrtišková doplnila několik vskutku originálních poznatků a myšlenek – např. „neznáme přesné důsledky toho, co by mohlo nastat, pokud nějakým způsobem biodiverzita a tedy i biologická rovnováha poklesne.“ Každý absolvent jednosemestrálního kursu ekologie na první pohled pozná, že se jedná o prázdné fráze. Co to znamená, že „biodiverzita nějakým způsobem poklesne“? Jak „klesá biologická rovnováha“? Nemluvě o tom, že rovnováha a biodiverzita jsou odlišné věci. Formulace „populace divokých ptáků“ vzniklá pravděpodobně špatným převodem z angličtiny už vyvolává jen útrpný úsměv.
Autorka alespoň uvedla Českou společnost ornitologickou jako zdroj dat u grafů s indikátory, ovšem v kontextu toho, že text kapitoly je plagiát vylepšený nekompetentními doplňky, jsou z toho pocity přinejmenším smíšené.
Ve vědeckých kruzích je plagiátorství považováno za jeden z největších prohřešků a bývá patřičně trestáno. Ale vykrádání cizích textů by snad nemělo být zvykem ani ve státních institucích.

Petr Voříšek
Česká společnost ornitologická
Koordinátor programu Pan-European Common Bird Monitoring Scheme
* Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR. Rada vlády pro udržitelný rozvoj a Ministerstvo životního prostředí. Editoři: Jan Kovanda a Tomáš Hák. Vydalo Ministerstvo životního prostředí, Praha 2009. ISBN 978-80-7212-488-6.
22.07.2009
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791