Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2009 – Českobudějovické rybníky

Brožura IBA roku 2009 (PDF ke stažení).

Jako významné ptačí území roku 2009 byly v rámci každoroční kampaně České společnosti ornitologické vybrány Českobudějovické rybníky – navržená ptačí oblast soustavy Natura 2000. Českobudějovické rybníky jsou dlouhodobě středem pozornosti amatérských i profesionálních ornitologů a jejich význam pro vodní a mokřadní druhy ptáků je nesporný. Ptačí oblast byla navržena k ochraně hnízdních populací kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka a dále jako letní až podzimní shromaždiště husy velké a jarní tahová zastávka kopřivky obecné. Přestože zde zmíněné druhy z hlediska početnosti dlouhodobě splňují stanovená kritéria pro vyhlášení ptačí oblasti, Českobudějovické rybníky od podání návrhu v roce 2002 zůstávají stále jednou ze dvou posledních navržených ptačích oblastí, které nařízením vlády nebyly vymezeny.


Rybník Bezdrev, foto Jan Ševčík

Cílem letošní kampaně IBA roku je především upozornit na přírodní hodnoty a ornitologický význam Českobudějovických rybníků a také poukázat na jejich oprávněné zařazení mezi ptačí oblasti soustavy Natura 2000. V souvislosti se vstupem ČR do EU bylo dosud vyhlášeno 39 z 41 navržených ptačích oblastí. Pro navržené ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář však stále nebyla mezi rezorty MŽP a MZe nalezena shoda o konečné podobě vládního nařízení, přestože jejich vymezení a navržené předměty ochrany potvrdila i nezávislá odborná studie. Od roku 2006 se zabývá problematikou těchto dvou nevyhlášených ptačích oblastí Evropská komise.

Součástí kampaně je též vydání brožury Významné ptačí území roku 2009 věnované přírodě a ornitologických hodnotách Českobudějovických rybníků a slavnostní vyhlášení IBA roku 2009 zahrnující též exkurzi do významného ptačího území, jež se uskuteční dne 16. května 2009.

24.04.2009
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791