Zde se nacházíte: Home > Pomoc ptákům > Ptačí budky

Článek: Ptačí budky

Jedním z nejznámějších a nejrozšířenějších způsobů pomoci ptákům je výroba a vyvěšování ptačích budek. Vzhledem k tomu, že jde o velmi zajímavou a aktuální problematiku, připravili jsme pro Vás seriál věnovaný právě tomuto tématu.


Proč budky vyvěšujeme

Nezanedbatelné množství druhů našich ptáků umísťuje své hnízdo do stromových dutin. Někteří jako např. datel, strakapoudi, žluny či některé sýkory si takovou dutinu tesají sami. Většina ostatních (sýkory, lejsci, brhlík, rehek zahradní, šoupálci aj.) jsou však odkázáni na dutiny již existující, tedy buďto vyhnilé, nebo vytesané jejich původními obyvateli.

Bohužel právě staré stromy, v nichž se přirozené hnízdní dutiny nacházejí nejčastěji, z krajiny rychle mizí a tím jsou omezovány i hnízdní možnosti dutinových druhů ptáků.

Nedostatek přirozených dutin může být poměrně snadno kompenzován vyvěšováním umělých hnízdních dutin - ptačích budek. Při jejich aplikaci však musíme mít vždy na paměti, že jde o řešení pouze náhradní - hlavním cílem by měla být ochrana starých doupných stromů.

Budky jsou často vyvěšovány i z důvodu přilákání ptáků na určité místo (např. kvůli likvidaci hmyzích škůdců) a zanedbatelný není ani význam výchovný - zejména děti se tímto způsobem mohou naučit odpovědnému vztahu k přírodě.


Požadavky na hnízdní budky

Hnízdní budka musí splňovat řadu požadavků. Mezi nejdůležitější patří její kompaktnost, ochrana hnízdících ptáků před nepřízní počasí (zejména deštěm a kolísáním teploty) i před útoky nejrůznějších predátorů. Nesmí také ptáky nijak ohrožovat, ať už svým technickým stavem nebo způsobem zavěšení. V neposlední řadě musí vyhovovat svými rozměry a konstrukcí druhům, o jejichž usídlení máme zájem. Zkrátka musí ptákům nabízet výhodné a bezpečné místo pro vyhnízdění a vyvedení mláďat. Takové budky potom ptáci vyhledávají a často i upřednostňují před přirozenými dutinami. Naopak pokud má budka konstrukční nebo jiné vady či je snadno dostupná predátorům, může se stát pro ptáky spíše pastí než pomocí.

Než začneme budku vyrábět, měli bychom si tyto požadavky uvědomit a parametry budky předem promyslet. Při této úvaze musíme zvážit zejména velikost a tvar vletového otvoru, vnitřní rozměry dutiny, způsob zavěšení a otevírání budky a ochranu před predátory.

Petr Zasadil

Literatura:
ZASADIL P. [ed.], 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodická příručka č. 20. ČSOP Praha.
14.03.2007
Počet názorů: 6 Přidat názor

Reakce čtenářů

bez předmětu () 03.12.2006, 12:38

vnitřní výška budky (Daniel) 26.03.2006, 04:16

text (Kaluža) 01.05.2005, 20:39

budky (medek míra) 01.08.2004, 15:06

budky (Medek Míra) 01.08.2004, 15:02

Pomohou ptáci proti housenkám na ovocných stromech ? (Milan BROŽ) 02.06.2003, 23:43    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791