Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Západočeská pobočka ČSO

Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni (ZČP ČSO, www.zcm.cz/cso) je neziskové dobrovolné zájmové občanské sdružení, registrované jako pobočka České společnosti ornitologické.

Organizace působí prostřednictvím svých členů na celém území Plzeňského a Karlovarského kraje a aktivně se podílí na ochraně, monitoringu a vědeckém pozorování volně žijících druhů ptactva.

Sdružuje zhruba 80 amatérských i profesionálních zájemců o praktickou, terénní i teoretickou ornitologii a ochranu přírody. Mezi členy jsou jak vědečtí pracovníci - profesionálové, tak i začínající mládež, kroužkovatelé - spolupracovníci Kroužkovací stanice Národního muzea v Praze, amatérští ochránci přírody, ornitologové i milovníci ptactva z řad seniorů. Někteří členové pobočky se angažují v nejrůznějších vědecky, ochranářsky i propagačně zaměřených ornitologických projektech a skupinách (Skupina pro ochranu a výzkum brodivého ptactva, Skupina na ochranu dravců a sov, Mapování hnízdního rozšíření čápa bílého atd.).

Pobočka pro své členy, spolupracovníky a odbornou veřejnost:

 • vydává a rozesílá informační zpravodaj COLUMBA
  vychází dvakrát do roka a každý člen dostane poštou po jednom výtisku
 • pořádá dvakrát do roka (jarní a podzimní) členskou schůzi se zajímavou přednáškou v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni
 • pořádá zajímavé ornitologické vycházky, exkurze a akce
  Vycházka za ptačím zpěvem, Vítání ptačího zpěvu, Ptačí festivaly, ukázky odchytů ptactva, exkurze na Záchranné stanici ptactva a jiné lokality

I přesto, že většina akcí probíhá převážně v Plzni a přilehlém okolí, je možno se zapojit do činnosti pobočky i individuálním přístupem a pořádáním vlastních akcí.

Hlavním cílem organizace je kromě ochrany, výzkumu a monitoringu volně žijících druhů ptactva rovněž sdružování dobrovolníků. Vítáni jsou zejména samostatně pracující skupiny a jednotlivci (například v místě svého bydliště). Hledáme členy, kteří chodí do terénu, znají nebo chtějí poznávat volně žijící druhy ptactva, monitorují jejich výskyt, hnízdiště či hnízda (např. hnízda čápa bílého, hnízdiště rorýsů atd.), pracují s dětmi nebo pouze ptáky při vycházkách v přírodě pozorují.

Pobočka rovněž úzce spolupracuje s:

 • DES OP Záchrannou stanicí ptactva v Plzni
 • N.O.S Nepomuckým ornitologickým spolkem
 • Holýšovským ornitologickým klubem
 • státními i samosprávními orgány ochrany přírody

Máte-li zájem se aktivně zapojit do ochrany, výzkumu a monitoringu volně žijících druhů ptactva, staňte se členy naší pobočky ČSO. Další informace získáte na kontaktní adrese jednatele ZČP ČSO:
Libor Schröpfer,
Husova 302, 345 62 Holýšov,
732 370 036, schropfer@oaplzen.cz

Nový výbor Západočeské pobočky ČSO
23.08.2010
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

spolupráce (dagmar dvořáčková) 07.06.2008, 17:41  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791