Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2008 – Východní Krušné hory

Brožura IBA roku 2008 (PDF ke stažení).

Česká společnost ornitologická pořádá od roku 2003 kampaň Významné ptačí území roku, která seznamuje veřejnost s přírodou vybraného území a s jejím případným ohrožením. V roce 2008 byly jako IBA roku vybrány Východní Krušné hory, příhraniční území v severozápadních Čechách, jež je dnes zároveň ptačí oblastí soustavy Natura 2000. Předmětem ochrany ptačí oblasti je jediný druh – tetřívek obecný, který se zde vyskytuje v rámci celorepublikové populace ve významném počtu.


Vrchol Loučné, foto Petr Mikšíček

Imisní holiny a paseky vzniklé v minulých letech na náhorní plošině východního Krušnohoří poskytly tetřívkovi vhodná náhradní stanoviště za odvodněná rašeliniště. V současné době však dochází s pokračujícím vývojem lesů k zarůstání otevřených ploch. Vlivem těchto změn jsou tak ohrožena tokaniště tvořící významnou součást biotopu tetřívků. Závažné ohrožení pro populaci tetřívka představují i záměry na výstavbu větrných elektráren, jejichž umístění se často překrývá s nejcennějšími lokalitami výskytu tetřívka. Větrné elektrárny postavené na nevhodných místech ohrožují tetřívka několika způsoby – záborem biotopu, hlukovým rušením, rizikem kolize ptáků s rotory.

Cílem kampaně je proto kromě informování o přírodních hodnotách významného ptačího území také poukázat na současné ohrožující faktory. Pro další udržení populace tetřívka v příznivém stavu je důležité uskutečnit řadu ochranných opatření spočívajících ve vhodném managementu vybraných lesních porostů a cílenou ochranou tokanišť tetřívka před investičními záměry.

Stejně jako v minulých letech je součástí kampaně IBA roku vydání brožury o přírodě a ornitologických hodnotách Východních Krušných hor a slavnostní vyhlášení IBA roku zahrnující exkurzi do významného ptačího území.

10.04.2008
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791