Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: Ochrana ptáků v lesích

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO) vzájemně uzavřely 30. srpna 2007 Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.

V návaznosti na tuto deklaraci jsou uzavírány konkrétní smlouvy o spolupráci, přičemž první z nich byla podepsána 5. září 2007 mezi LČR a Pobočkou ČSO na Vysočině a zabývá se ochranou odumřelých a doupných stromů v lesích.

1) Není les jako les2) Ochrana doupných a odumřelých stromů v lesích3) Dutinoví ptáci v lesích

Holub doupňák (Columba oenas) - foto Daniel Stejskal, Sýc rousný (Aegoliu funereus) - foto Petr Mückstein, Datel černý (Dryocopus martius) - foto Vojtěch Sládeček, Sýkora modřinka (Parus cearuleus) - foto Lubomír Dajč


Doupné a odumřelé stromy jsou významným biotopem nejen pro ptáky, ale pro celou řadu dalších chráněných a ohrožených druhů. Na Vysočině od roku 2007 pravidelně podporuje státní podnik Lesy České republiky projekty na jejich ochranu. Doupné a odumřelé stromy jsou v lesních porostech vyhledávány a označovány modrými trojúhelníky. V hospodářských lesích je domluveno značení maximálně 5 stromů na hektar porostu. Takto označené stromy nebudou káceny a zůstanou v lesních porostech na dožití a k úplnému rozpadu.

Projekty realizované Pobočkou ČSO na Vysočině:

Další články k ochraně lesních ekosystémů:

Vojtěch Kodet, Pavel Pokorný, Daniel Stejskal, Ivan Kunstmüller
Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině
11.02.2012
Počet názorů: 5 Přidat názor

Reakce čtenářů

lesní zákon, lesní plány (datl) 02.02.2010, 08:56

můj názor (david) 12.02.2010, 21:46

ponechávání (datl) 16.03.2010, 11:33

Velice dobrá věc (Rorýs) 27.12.2007, 19:53

Smlouva s Lesy ČR (Stránský František) 26.12.2007, 09:09    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791