Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Ptáci ve světě

Článek: Plameňák malý je (zatím) mimo ohrožení

Na našich webových stránkách jsme v srpnu letošního roku uveřejnili převzatý článek o hrozbě, jakou představuje pro jedinou východoafrickou populaci plameňáka malého záměr na výstavbu zpracovatelského závodu na produkci kalcinové sody. Dnes přinášíme v této kauze nové informace. Zdá se, že se její vývoj ubírá příznivým směrem...

Čelní představitelé organizací na ochranu přírody, zastupující 23 afrických národů, se sešli 16. října v Nairobi k podepsání petice proti plánované výstavbě závodu na těžbu kalcinové sody na březích jezera Natron v Tanzanii. Plánovaná stavba a následná těžba poblíž tanzansko-keňské hranice, ohrožující 75 % celosvětové populace plameňáka malého (Phoenicopterus minor), vyvolala řadu spekulací a bouřlivé ohlasy ze zahraničí.

Podle odhadů hnízdí na jezeře Natron, které je jediným hnízdištěm východoafrické populace plameňáka malého, až půl milionu párů. Plameňáci jsou díky izolovanosti jezera a rozsáhlým solným plochám v jeho okolí chráněni před predátory. Voda bohatá na sinice a četné přítoky jim poskytují dostatek potravy.

Hnízdní kolonie plameňáka malého na jezeře Natron, foto BLI / Owen Newman


Navrhovaná těžba by měla přitom odsát 530 m3 slané vody za hodinu a vyprodukovat 0,5 milionu tun kalcinové sody ročně, což by s sebou přineslo řadu negativních dopadů, např. změny ve složení vody, které mohou ovlivnit zastoupení sinic (hlavního potravního zdroje plameňáků), zničení hnízdišť či narušení okolního prostředí, které by mohlo přilákat nové predátory např. čápa marabu (Leptoptilos crumeniferus), spojovaného s hromadným opuštěním hnízd plameňáka růžového (Phoenicopterus roseus).

Dalším negativním dopadem by byl pokles turismu v Tanzanii, touha spatřit plameňáky malé totiž přiláká na toto místo mnoho turistů, díky nimž přibude do státního rozpočtu až 12 milionů dolarů ročně.

Mengistu Wondafrash, předsedající Radě společenství afrických partnerů BirdLife International (Chairman of the Council of the African Partnership) dodává: „Pokud nedokážeme ubránit životní prostor pro jeden z nejcharismatičtějších afrických druhů, jakou naději pak mají ty ostatní?“

Proti plánům těžby, které poprvé letos v červenci zveřejnila společně vláda Tanzanie a společnost Tata Chemicals, se postavila organizace BirdLife International. Navrhující strany tedy předložily přepracovanou verzi, která byla posouzena Radou pro péči o životní prostředí a následně tanzanským státním tajemníkem. Viceprezident Úřadu pro životní prostředí pak 2. listopadu učinil konečné rozhodnutí.

Plán na výstavbu závodu pro zpracování kalcinové sody v severní Tanzanii byl prozatím odmítnut a projektanti vyzváni, aby připravili nový návrh, který by více zohledňoval environmentální hlediska a dále aby zvážili těžbu kalcinové sody na jiném místě.

Milionu plameňáků malých na jezeře Natron tak alespoň na nějaký čas vysvitla hvězdička naděje. Výkonný ředitel BirdLife International dr. Mike Rands dodává: „Návrh stavby závodu a těžby sody byl špatný, dnešní rozhodnutí je společným vítězstvím ochrany přírody a zdravého rozumu. Plameňáci však nejsou zdaleka v bezpečí, projektanti by měli nejdříve vybrat nové místo a upustit od záměru stavět na jezeře Natron.”

Podle článku BirdLife International
přeložila a upravila Klára Hofštetrová
16.11.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791