Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: 2. Západočeská ornitologická konference 3. - 4. 11. 2007 Spálené Poříčí

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2007 se konala 2. Západočeská ornitologická konference v útulných prostorách hotelu Ve dvoře ve Spáleném Poříčí, cca 20 km jihovýchodně od Plzně. Konferenci pořádala Západočeská pobočka České společnosti ornitologické při Západočeském muzeu v Plzni a Holýšovský ornitologický klub.Zaznělo celkem 29 referátů, které s výjimkou dvou z nich, se věnovaly ptactvu západních Čech nebo byly předneseny západočeskými ornitology. Do prezence konference se zapsalo celkem 68 ornitologů včetně jediného zahraničního účastníka dr. Pecháčka z univerzity ve Freiburgu. Přednesená škála referátů byla velmi bohatá, konference totiž neměla vyhlášené žádné speciální téma.V pátek večer se konalo také pracovní setkání spolupracovníků Jednotného programu sčítání ptáků v České republice, které vedl a hlavní referát přednesl dr. P. Voříšek.Z přednesených referátů bych chtěl připomenout zejména příspěvek P. Voříška a A. Klvaňové o populačních trendech běžných druhů ptáků v Evropě. K. Makoň představil Záchrannou stanici v Plzni, která slaví 15 let své existence. Vrcholem sobotního odpoledne bylo vystoupení dr. Petra Pecháčka z univerzity ve Freiburgu, který přítomné seznámil se svým výzkumem datlíka tříprstého. Velmi názorně zde ukázal, jakým způsobem reaguje tento druh na věkovou a trofickou skladbu dřevin v místech svého výskytu. L. Bufka, T. Lorenc a L. Městková přednesli referáty o významných ptácích Šumavy - tetřevu hlušci, puštíku bělavém a jeřábku lesním. V nedělním bloku přednesl zajímavý referát P. Řepa o dlouhodobých změnách složení hnízdních populací v městě Tachově a P. Růžek o možnostech podpory hnízdění hohola severního v jihozápadních Čechách.Z písemných i ústních ohlasů, které máme k dispozici, se tato malá konference vydařila a již se těšíme na další 3. konferenci, pravděpodobně v roce 2011. Další obrázky najdete na webech: www.zcm.cz/cso a http://ornitologie.hok.wz.cz.

L. Schröpfer
foto P. Růžek
16.11.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791