Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Regionální pobočky ČSO > Pobočka ČSO na Vysočině

Článek: Ochrana odumřelých a doupných stromů v lesích

Státní podnik Lesy České republiky a Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině podepsaly dnes ve středu 5. září 2007 smlouvu o spolupráci při ochraně odumřelých a doupných stromů v kraji Vysočina.


Ochrana odumřelých a doupných stromů

V rámci tohoto projektu bude realizováno vyhledávání a značení odumřelých a doupných stromů na lesních pozemcích s právem hospodařit LČR v kraji Vysočina. Budou vyznačovány odumřelé stromy resp. jejich pahýly, dále prokazatelně doupné stromy a stromy s výskytem význačných druhů ptáků. Označené stromy, v předem dohodnutém počtu na hektar lesa, budou ponechány v porostech k přirozenému dožití a následnému úplnému rozpadu.


Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) v hnízdní dutině.
Javořice (kraj Vysočina), 2006, foto Filip Hruška


Význam starých a přestárlých stromů

Usychající a suché kmeny stromů jsou hnízdištěm mnoha druhů ptáků i útočištěm pro různé druhy savců (např. netopýrů) a především velké množství bezobratlých, ale i lišejníků apod. Jejich ponechávání v lesních porostech ovlivní celý ekosystém, neboť pro mnohé druhy tím zůstanou zachovány jejich klíčové zdroje: jak potravní, tak i místa pro úkryt a rozmnožování.


Projekt navazuje na uzavřenou Deklaraci o spolupráci

Jedná se o první vzájemnou smlouvu na konkrétním projektu, který navazuje na uzavřenou "Deklaraci o spolupráci v oblasti ochrany přírody a krajiny". Tato deklarace byla podepsána mezi LČR, s. p., a Českou společností ornitologickou dne 30. srpna 2007. Spolupráce se bude týkat zejména praktických opatření na ochranu vzácných a ohrožených druhů ptáků vázaných na lesní ekosystémy.

Podpis deklarace mezi lesníky a ornitology je formálním stvrzením dosavadní vzájemné spolupráce v péči o lesní ptactvo. Jedná se o první známou oficiální dohodu tohoto druhu mezi lesníky a ornitology v zemích EU, deklarující společný zájem a úsilí o ochranu evropsky významných druhů ptáků.

za Pobočku ČSO na Vysočině,
Ing. Vojtěch Kodet,
jednatel
05.09.2007
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

značení a ochrana doupných stromů (Milan Tichai) 05.09.2007, 20:09    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791