Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Sluka č. 3/2006

V dubnu 2007 vyšlo třetí číslo časopisu Sluka, který vydává Holýšovský ornitologický klub. Cena jednoho výtisku je 70,- Kč + poštovné. Objednávky přijímá Libor Schröpfer, Husova 302, 345 62 Holýšov, tel.: 732 370 036, e-mail: schropfer@oaplzen.cz.
Obsah:
 • Zavadil V., Volf O., Mimra M., Bušek O. & Klabník L.: Ptáci navrhované NPR Rolavská rašeliniště, Krušné hory. s. 1-20
 • Kunstmüller I.: Změny hnízdního prostředí a pokles hnízdní populace čejky chocholaté (Vanellus vanellus) v kraji Vysočina. s. 21-29
 • Schröpfer L.: Beneda S. 2006: Dějiny západočeské ornitologie. (recenze) s. 30
 • Řepa P.: Hnízdění orla mořského (Haliaetus albicilla) v západních Čechách. s. 31-35
 • Schröpfer L.: Bezzel E., Geiersberger I., von Lossow G. & Pfeifer R. (eds.) 2005: Brutvögel in Bayern. Verbreitung 1996 bis 1999. (recenze) s. 36
 • Růžek P.: Úspěšné hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Jivjanském rybníku v roce 2006, jihozápadní Čechy. s. 37-42
 • Klápště J. & Klápšťová J.: Neobvyklé přepeřování ocasních per u budníčka většího (Phylloscopus trochilus), pěnice hnědokřídlé (Sylvia communis) a u tří druhů cvrčilek rodu Locustella. s. 43-48
 • Klápště J. & Klápšťová J.: Odchyt pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) s překříženými čelistmi zobáku a poznámky k abnormálním tvarům zobáků. s. 49-52
 • Schröpfer L.: Další prokázané hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser) v jihozápadních Čechách. s. 53-59
 • Schröpfer L.: Pozorování husice egyptské (Alopochen aegyptiacus) na Plzeňsku v roce 2006. s. 61-62
 • Růžek P.: Pozorování husice rezavé (Tadorna ferruginea) u Náměště nad Oslavou. s. 63-64
 • Jasso L.: Velikost snůšky vlaštovky obecné (Hirundo rustica). s. 65-66
 • Kunstmüller I.: Vnitrodruhová agresivita labutě velké (Cygnus olor). s. 67
 • Teplý V.: Za orly, supy a dropy do Španělska. s. 69-72
 • Schröpfer L.: Zápis ze 7. řádné valné hromady Holýšovského ornitologického klubu konané dne 4. února 2006 v Holýšově v restauraci U Nováků. s. 73-74
 • Schröpfer L.: Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2004. s. 74-81
 • Schröpfer L.: Výroční zpráva o činnosti Holýšovského ornitologického klubu v roce 2005. s. 81-88
  15.04.2007
  Počet názorů: 0 Přidat názor

  Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791