Zde se nacházíte: Home > Pomoc ptákům > Ptačí budky

Článek: Budky pro šoupálky

Šoupálci (Certhia sp.) budují svá hnízda spíše než v klasických dutinách, v různých štěrbinách či za odchlípnutou kůrou stromů. Hnízdní budka by měla v maximální možné míře napodobovat jejich přirozené prostředí. V těchto typech budek kromě šoupálků hnízdí i menší druhy sýkor, tj. modřinka, parukářka a úhelníček.

Budky pro šoupálky můžeme rozdělit na dvě skupiny – bez zadní stěny a se zadní stěnou. Budky bez zadní stěny jsou pravděpodobně výhodnější – věrohodněji kopírují požadavky druhu.

Budky pro šoupálky vyvěšujeme nejraději na okraji pasek a světlin nebo rozptýlené zeleni. Pro stimulaci hnízdění doporučuje (Bolund 1987) do budky vložit 20 tenkých a asi 5–6 cm dlouhých suchých smrkových větviček.

Pressenova budka pro šoupálky a sýkory:


Pressenova budka pro sýkory a šoupálky:
celkový pohled a upevnění na stromě

U tohoto typu chybí zadní stěna, která je vlastně nahrazena kmenem stromu, k němuž je budka přibita. Styčná plocha s kmenem je u bočních stěn skosena. Ke stromu se připevňuje přímo hřebíky. Do stěn budky je však nutné předvrtat otvory, aby se během přibíjení nerozštíply. Budky vyvěšujeme 1–4 m nad zemí, v místech kde mohou být poškozovány lidmi až od 2,5 m. Nejvhodnější jsou mladé jehličnany s hladkou kůrou (nevhodným podkladem je silnější borka). Na listnatých stromech do takovýchto budek zatéká po stromě stékající dešťová voda. Vletový otvor je v horním rohu budky u kmene, nejlépe široký 25 a vysoký 35 mm, skoseného tvaru. Střechu uzpůsobíme jako otevíratelnou a připevníme např. pomocí drátu omotaného kolem hřebíku, popř. ji stabilizujeme zespodu lištou. Doporučované vnitřní rozměry dna jsou 11 x 9 cm a výška 15 cm.


Jednoduchá budka pro šoupálky

Podobá se Pressenově budce. Zadní stěna je nahrazena přímo kmenem stromu. Skládá se ze dvou prken o rozměrech 15 x 25 cm, do každého z nich vyřízneme vletový zářez 2 x 10 cm. Budku připevňujeme na dřeviny s hladkou kůrou.

Trojúhelníkovitá budka pro šoupálky

Budka trojúhelníkovitého tvaru s otevíratelnou střechou a dvěma vletovými otvory. Na strom se zavěšuje pomocí lišty z tvrdého (dubového) dřeva. Vletový otvor můžeme oplechovat stejně jako u jiných typů budek. Tento typ budky je u nás používanější než jiné typy „šoupálkovníků“, avšak podle většiny zkušeností ne příliš úspěšně – obsazují ho převážně sýkory. Nesplňuje totiž základní požadavek – vletový otvor nepřiléhá ke kmeni stromu.

Dřevocementová budka pro šoupálky

Budka je konstruována se dvěma vletovými otvory umístěnými v rozšířené horní části budky (zespodu). Ke stromu se připevňuje pomocí drátu.


Budky pro šoupálky:
A - trojhranná dřevěná budka, B - dřevocementová budka


Rozměry budek pro šoupálky
A: Výška dutiny (vnitřní rozměr)
B: Šířka dutiny (vnitřní rozměr)
C: Hloubka dutiny (vnitřní rozměr)
D: Výška vletového otvoru
E: Šířka vletového otvoru
F: Počet vletových otvorů
(všechny rozměry jsou v cm)

Typ budky:ABCDEF
Pressenova151293,52,51
Jednoduchá2515-1022
Trojúhelníkovitá25,51313632

Petr Zasadil
kresby Jana Jankovcová

Literatura:
ZASADIL P. [ed.], 2001: Ptačí budky a další způsoby zvyšování hnízdních možností ptáků. Metodická příručka č. 20. ČSOP Praha.
01.04.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791