Zde se nacházíte: Home > Akce a kampaně > IBA roku
Podkategorie:

Článek: IBA roku 2007 - Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví

Brožura IBA roku 2007 (PDF ke stažení).

Již od roku 2003 je v programu ČSO zakotvena kampaň Významné ptačí území roku, kterým se v letošním roce stala Ptačí oblast Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, území výjimečných přírodních hodnot zahrnuté v soustavě Natura 2000. Jak již název území sám napovídá, jde o oblast skládající se ze dvou odlišných přírodních celků, kterými jsou borové lesy Bzenecké Doubravy a dolní tok řeky Moravy s dochovanými zbytky lužních lesů a luk rozprostírajících se v meandrech nivy.


Meandry Moravy, foto Zdeněk Kučera

Předmětem ochrany Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví je šest druhů: čáp bílý, moták pochop, lelek lesní, strakapoud jižní, strakapoud prostřední, skřivan lesní. Vyskytuje se zde však řada dalších vzácných druhů živočichů a rostlin náležících biogeograficky do panonské oblasti, z nichž se některé nacházejí na severozápadní hranici areálu svého rozšíření.

Oblast je přitom ohrožena záměrem výstavby rychlostní silnice R55, která by měla území protnout v jedné z jeho nejcennějších částí s výskytem nejpočetnější populace lelka lesního v rámci ČR.

ČSO jako každý rok připravuje vydání brožury Významné ptačí území roku 2007 věnované přírodě Bzenecké Doubravy – Strážnického Pomoraví. Plánované je rovněž slavnostní vyhlášení IBA roku spojené s exkurzí do tohoto významného ptačího území.

02.07.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791