Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Východočeská pobočka ČSO

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické při Východočeském muzeu v Pardubicích (VČP ČSO, www.vcpcso.cz) je regionální pobočkou ČSO na území Pardubického a Hradeckého kraje.

Jejím posláním je především sdružování amatérských ornitologů a organizování činností majících za cíl ochranu, výzkum ptáků a jejich popularizaci.

K pravidelným každoročním akcím VČP ČSO patří:

 • Pobočkové projekty - pobočka koordinuje regionální odborné či ochranářsky zaměřené projekty:

  VOL (Významné ornitologické lokality), vytváření a aktualizace seznamu regionálně ornitologicky atraktivních lokalit nepožívajících územní ochranu dle platné legislativy, cílem je na základě úzké spolupráce s majiteli či nájemci dotčených území o takový způsob využívání krajiny, který udrží či zlepší ornitologický význam území.

  Víkendový výzkumný tábor, tj. třídenní terénní setkání ornitologů a jejich příznivců v různých částech východních Čech za účelem průzkumu ptáků příslušného území. (doposud proběhlo vždy na začátku června v Polabí, Vraních horách, dolním Pometují, v Železných horách, na Kopidlensku, na Králickém Sněžníku, v okolí České Třebové, Pecky a v Jestřebích horách atd.).

  Správní řízení – pobočka se aktivně účastní správních řízení v případech, že tato mohou mít negativní dopad na ptačí populace.

 • Vydávání sborníku Panurus, tj. vlastního periodika s příspěvky členů VČP ČSO publikujících zde výsledky svých terénních výzkumů ptáků většinou na území regionu východních Čech (vychází jednou ročně v rozsahu cca 100-150 stran).

 • Vydávání informačního Zpravodaje VČP ČSO, tj. několikastránkové tiskoviny, která má za cíl 2-3 x ročně informovat členy Východočeské pobočky ČSO o aktuálním dění ve výzkumu a v ochraně ptactva a o plánovaných akcích.

 • Organizování členských schůzí (nejméně dvakrát do roka) a odborných konferencí (jednou za 5 let).

 • Vítání ptačího zpěvu, tj. společná ranní vycházka spojená s poslechem a determinací ptačího zpěvu (koná se začátkem května v Pardubicích, Vrchlabí, Chrudimi, Litomyšli a ve Svitavách).

 • Ptačí festival, tj. společné pozorování tahu ptáků, ukázka odchytu a kroužkování a následná beseda o problematice ochrany ptáků (každoročně začátkem října v České Skalici, Chrudimi, Svitavách, Litomyšli a jinde).

Jak se stát členem Východočeské pobočky ČSO při VČM v Pardubicích?

VČP ČSO je otevřena pro zájemce o výzkum a ochranu ptáků a jejich prostředí, ale také pro všechny, kteří mají zálibu v pozorování ptactva a přírody jako celku. Nerozhoduje úroveň znalostí, ale důležitá je snaha pomoci. Členský příspěvek: 50 Kč (studenti a nepracující důchodci do 69 let 25 Kč, důchodci od 70 let a členové ČSO zdarma).

Kontaktní adresa:

Východočeská pobočka České společnosti ornitologické
při Východočeském muzeu
Zámek 2
530 02 Pardubice
e-mail: vcpcsocentrum.cz
www.vcpcso.cz

VČP ČSO je i na Facebooku. Připojte se!

Lukáš Kadava
01.12.2014
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791