Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: NATURA 2000 – nebojte se žít v ptačí oblasti

1. 9. 2006 zahájila Česká společnost ornitologická nový jednoletý projekt "Nebojte se žít v ptačí oblasti – vzdělávání veřejnosti a zájmových skupin a zajištění poradenství týkající se ptačích oblastí soustavy NATURA 2000", který svou náplní navazuje na nedávno ukončený projekt "NATURA 2000 a EU – vaše nová příležitost".


Hlavním cílem projektu je dosáhnout lepšího porozumění významu celoevropské soustavy chráněných území NATURA 2000 a ptačích oblastí a docílit tak aktivního zapojení obyvatelstva do ochrany životního prostředí. Projekt je zaměřen na širokou veřejnost, vlastníky a uživatele pozemků v ptačích oblastech ČR, zájmové skupiny (především zemědělce a myslivce), pracovníky dotčených orgánů ochrany přírody a členy patronátních skupin, které v příslušných ptačích oblastech působí. Vzdělávání a osvěta pro zástupce cílových skupin bude realizována formou přednášek, seminářů, besed a exkurzí do vybraných ptačích oblastí. Zároveň bude připraven a distribuován dostatek informativních a propagačních materiálů. V rámci projektu by mělo vzniknout i poradenské centrum pro veřejnost.

Nejdůležitějším posláním projektu je tedy podpořit kladné vnímání soustavy NATURA 2000 a dosáhnout toho, aby lidé žijící na území ptačích oblastí i ostatní veřejnost chápali jejich vyhlášení spíše jako ocenění výjimečnosti území, než jako nástroj vedoucí k omezování lidských aktivit.
Koordinátorka projektu: Ing. Zuzana Pangrácová

11.02.2007
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791