Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Slovníky
Podkategorie:

Článek: Česko-slovenský slovník vybraných druhů ptáků

Seznam, který může sloužit jako slovníček pro vyhledávání jednotlivých jmen, obsahuje přes 300 druhů ptáků. Za lomítkem je uveden starší název druhu. Jedná se o orientační přehled a nelze jej považovat za platné názvosloví.

Pro vyhledávání lze použít kláves CTRL+F

Bažant obecný - Bažant poľovný / Bažant obyčajný
Bekasina otavní - Močiarnica mekotavá
Bekasina větší - Močiarnica lúčna
Bělořit šedý - Skaliarik sivý
Berneška bělolící - Bernikla bielolíca
Berneška rudokrká - Bernikla červenokrká
Berneška tmavá - Bernikla tmavá
Berneška velká - Bernikla bielobradá
Bramborníček černohlavý - Pŕhľaviar čiernohlavý
Bramborníček hnědý - Pŕhľaviar červenkastý
Brhlík lesní - Brhlík lesný
Břehouš černoocsasý - Chochláč severský
Břehouš Hudsonův - Brehár čiernochvostý
Břehouš rudý - Brehár hrdzavý
Břehule říční - Brehuľa hnedá
Budníček horský - Kolibkárik horský
Budníček lesní - Kolibkárik sykavý
Budníček menší - Kolibkárik čipčavý
Budníček pruhohlavý - Kolibkárik žltkastotemenný
Budníček větší - Kolibkárik spevavý
Budníček zelený - Kolibkárik zelený
Bukač velký - Bučiak trsťový
Bukáček malý - Bučiačik močiarny
Cvrčilka říční - Svrčiak riečny
Cvrčilka slavíková - Svrčiak slávikovitý
Cvrčilka zelená - Svrčiak zelenkavý
Čáp bílý - Bocian biely
Čáp černý - Bocian čierny
Čečetka zimní / Čečetka obecná - Stehlík čečetavý
Čečetka bělavá - stehlík belavý / stehlík polárny
Čejka chocholatá - Cíbik chochlatý
Červenka obecná - Slávik červienka / Červienka obyčajná
Čírka modrá - Kačica chrapľavá
Čírka obecná - Kačica chrapkavá
Čížek lesní - Stehlík čížavý
Datel černý - Ďateľ čierny / Tesár čierny
Datlík tříprstý - Ďateľ trojprstý / Ďubník trojprstý
Dlask tlustozobý - Glezg hrubozobý
Drop malý - Drop obojkový / Drop malý
Drop obojkový - Drop hrivnatý
Drop velký - Drop fúzatý / Drop veľký
Drozd brávník - Drozd trskotavý
Drozd cvrčala - Drozd červenkastý
Drozd kvíčala - Drozd čvíkotavý
Drozd zpěvný - Drozd plavý
Dřemlík tundrový - Sokol kobec
Dudek chocholatý - Dudok chochlatý
Dytík úhorní - Ležiak úhorový
Havran polní - Havran poľný
Hohol severní - Hlaholka severská
Hoholka lední - Kačica ľadová / Ľadovka dlhochvostá
Holub doupňák - Holub plúžik
Holub hřivnáč - Holub hrivnák
Hrdlička divoká - Hrdlička poľná
Hrdlička zahradní - Hrdlička záhradná
Husa běločelá - Hus bieločelá
Husa krátkozobá - Hus krátkozobá
Husa malá - hus piskľavá / hus malá
Husa polní - Hus siatinná
Husa velká - Hus divá
Husice liščí - Kazarka pestrá
Husice rezavá - Kazarka hrdzavá
Hvízdák euroasijský - Kačica hvízdavá
Hýl křivčí - Hýľ krivonosovitý / Smrečiar krivonosý
Hýl obecný - Hýľ lesný
Hýl rudý - hýľ karmínový / hýľ červenák
Chaluha malá - Pomorník dlhochvostý
Chaluha pomořanská - Pomorník širokochvostý
Chaluha příživná - Pomorník príživný
Chocholouš obecný - Pipíška chochlatá
Chřástal kropenatý - Chriašteľ bodkovaný
Chřástal malý - Chriašteľ malý
Chřástal nejmenší - Chriašteľ najmenší
Chřástal polní - Chriašteľ poľný / Chrapkáč poľný
Chřástal vodní - Chriašteľ vodný
Ibis hnědý - Ibis hnedý
Jeřáb panenský - Žeriav stepný
Jeřáb popelavý - Žeriav popolavý
Jeřábek lesní - Jariabok hôrny
Jespáček ploskozobý - Pobrežník ploskozobý / Brehárik ploskozobý
Jespák bojovný - Pobrežník bojovný / Bojovník bahenný
Jespák křivozobý - Pobrežník krivozobý
Jespák malý - Pobrežník malý
Jespák mořský - Pobrežník morský
Jespák obecný - Pobrežník čiernozobý
Jespák písečný - Pobrežník belavý
Jespák rezavý - Pobrežník hrdzavý
Jespák skvrnitý - Pobrežník škvrnitý
Jespák šedý - Pobrežník sivý
Jestřáb lesní - Jastrab lesný
Jiřička obecná - Belorítka domová
Kačka strakatá / Kačka pestrá - Kačica strakatá / Kamenárka strakatá
Kachna divoká - Kačica divá
Kachnice bělohlavá - Potápnica bielohlavá
Kajka mořská - Kajka morská
Kalous pustovka - Myšiarka močiarna
Kalous ušatý - Myšiarka ušatá
Kameňáček pestrý - Kamenár strakatý
Káně bělochvostá - Myšiak hrdzavý
Káně lesní - Myšiak lesný
Káně rousná - Myšiak severský
Kavče žlutozobé - Čavka žltozobá
Kavka obecná - Kavka tmavá
Keptuška stepní - Cíbik stepný
Koliha malá - Hvizdák pásavohlavý
Koliha tenkozobá - Hvizdák tenkozobý
Koliha velká - Hvizdák veľký
Kolpík bílý - Lyžičiar biely
Konipas bílý - Trasochvost biely
Konipas citrónový - Trasochvost žltohlavý
Konipas horský - Trasochvost horský
Konipas luční - Trasochvost žltý
Konopka obecná - stehlík konopiar / stehlík konôpkár
Konopka žlutozobá - Stehlík horský
Kopřivka obecná - Kačica chripľavá
Kormorán malý - Kormorán malý
Kormorán velký - Kormorán veľký
Koroptev polní - Jarabica poľná
Kos černý - Drozd čierny
Kos horský - Drozd kolohrivý
Krahujec obecný - Jastrab krahulec
Králíček obecný - Králiček zlatohlavý / Králik zlatohlavý
Králíček ohnivý - Králiček ohnivohlavý / Králik ohnivohlavý
Krkavec velký - Krkavec čierny
Krutihlav obecný - Krutihlav hnedý
Křepelka polní - Prepelica poľná
Křivka bělokřídlá - Krivonos bielokrídly
Křivka obecná - krivonos smrekový
Kukačka chocholatá / Kukačka jižní - Kukavica chochlatá
Kukačka obecná - Kukučka jarabá
Kulík bledý - Kulík bledý
Kulík hnědý - Kulík vrchovský
Kulík mořský - Kulík morský
Kulík písečný - Kulík piesočný
Kulík říční - Kulík riečny
Kulík zlatý - Kulík zlatý
Kulíšek nejmenší - Kuvik vrabčí / Kuvičok vrabčí
Kvakoš noční - Bučiak nočný / Chavkoš nočný
Labuť malá - Labuť tundrová
Labuť velká - labuť hrbozobá / labuť veľká
Labuť zpěvná - Labuť spevavá
Ledňáček říční - Rybárik riečny
Lejsek bělokrký - Muchárik bielokrký
Lejsek černohlavý - Muchárik čiernohlavý
Lejsek malý - Muchárik červenohrdlý
Lejsek šedý - Muchár sivý
Lelek lesní - Lelek lesný
Linduška horská - Ľabtuška vrchovská
Linduška lesní - Ľabtuška lesná
Linduška luční - Ľabtuška lúčna
Linduška rudokrká - Ľabtuška červenohrdlá
Linduška úhorní - Ľabtuška poľná
Luňák červený - Haja červená
Luňák hnědý - Haja tmavá
Lyska černá - Lyska čierna
Lyskonoh ploskozobý - Lyskonoh ploskozobý
Lyskonoh úzkozobý - Lyskonoh úzkozobý
Lžičák pestrý - Kačica lyžičiarka
Mandelík hajní - Krakľa belasá
Mlynařík dlouhoocasý - Mlynárka dlhochvostá
Morčák malý / Morčák bílý - Potápač biely
Morčák prostřední - Potápač veľký
Morčák velký - Potápač dlhozobý
Moták lužní - Kaňa popolavá
Moták pilich - Kaňa sivá
Moták pochop - Kaňa močiarna
Moták stepní - Kaňa stepná
Moudivláček lužní - Kúdelníčka lužná
Orel královský - Orol kráľovský
Orel křiklavý - Orol krikľavý
Orel mořský - Orliak morský
Orel nejmenší - orol myšiakovitý / orol malý
Orel skalní - Orol skalný
Orel stepní - Orol stepný
Orel volavý - Orol hrubozobý
Orlík krátkoprstý - Hadiar krátkoprstý
Orlovec říční - Kršiak rybožravý
Ořešník kropenatý - Orešnica perlovaná
Ostralka štíhlá - Kačica ostrochvostá
Ostříž lesní - Sokol lastovičiar
Ouhorlík černokřídlý - Prieložník čiernokrídly
Ouhorlík stepní - Prieložník stepný
Pelikán bílý - Pelikán ružový
Pelikán kadeřavý - Pelikán kučeravý
Pěnice černohlavá - Penica čiernohlavá
Pěnice hnědokřídlá - Penica hnedokrídla
Pěnice pokřovní - Penica popolavá
Pěnice slavíková - Penica slávikovitá
Pěnice vlašská - Penica jarabá
Pěnkava jikavec - Pinka severská
Pěnkava obecná - Pinka lesná
Pěnkavák sněžný - Snehárka vrchovská
Pěvuška horská - Vrchárka okrová
Pěvuška modrá - Vrchárka modrá
Pěvuška podhorní - Vrchárka červenkavá
Pisík obecný - Kalužiak riečny / Kalužiačik malý
Pisila čáponohá - Šišila bocianovitá
Polák chocholačka - Chochlačka vrkočatá
Polák kaholka - Chochlačka morská
Polák malý - Chochlačka bielooká
Polák velký - Chochlačka sivá
Poštolka jižní - Sokol bielopazúravý
Poštolka obecná - Sokol myšiar
Poštolka rudonohá - Sokol červenonohý
Potápka černokrká - potápka čiernokrká
Potápka malá - Potápka hnedá
Potápka roháč - Potápka chochlatá
Potápka rudokrká - Potápka červenokrká
Potápka žlutorohá - Potápka ušatá
Potáplice lední - Potáplica ľadová
Potáplice malá - Potáplica štíhlozobá
Potáplice severní - Potáplica severská
Potáplice žlutozobá - Potáplica bledozobá
Puštík bělavý - Sova dlhochvostá
Puštík obecný - Sova lesná
Racek bělohlavý - Čajka bielohlavá
Racek bouřní - Čajka sivá
Racek černohlavý - Čajka čiernohlavá
Racek chechtavý - Čajka smejivá
Racek malý - Čajka malá
Racek mořský - Čajka morská
Racek stříbřitý - Čajka striebristá
Racek tříprstý - Čajka trojprstá
Racek žlutonohý - Čajka tmavá
Rákosník obecný - Trsteniarik bahenný
Rákosník ostřicový - Trsteniarik vodný
Rákosník proužkovaný - Trsteniarik pásikový
Rákosník tamaryškový - Trsteniarik tamaryškový / Šašiniarik tenkozobý
Rákosník velký - Trsteniarik škriekavý
Rákosník zpěvný - Trsteniarik spevavý
Raroh velký - Sokol rároh
Rehek domácí - Žltochvost domový
Rehek zahradní - Žltochvost lesný
Rorýs obecný - Dážďovník tmavý
Rorýs velký - Dážďovník skalný
Rybák bahenní - Rybár bahenný / Čorík bahenný
Rybák bělokřídlý - Rybár bielokrídly / Čorík bielokrídly
Rybák černozobý - Rybár krátkozobý / Rybárka krátkozobá
Rybák černý - Rybár čierny / Čorík čierny
Rybák dlouhoocasý - Rybár dlhochvostý
Rybák malý - Rybár bieločelý
Rybák obecný - Rybár riečny
Rybák severní - Rybár sivý
Rybák velkozobý - Rybár veľkozobý / Čegrava veľkozobá
Sedmihlásek hajní - Sedmohlások hájový
Sedmihlásek šedý - Sedmohlások bledý
Skalník modrý - Skaliar modrý
Skalník zpěvný - Skaliar pestrý
Skorec vodní - Vodnár potočný
Skřivan lesní - Škovránok stromový
Skřivan ouškatý - Škovránok ušatý / Uškárik vrchovský
Skřivan polní - Škovránok poľný
Skřivánek krátkoprstý - Škovránok krátkoprstý
Slavík modráček - Slávik modrák
Slavík obecný - Slávik krovinový
Slavík tmavý - Slávik tmavý
Slípka zelenonohá - Sliepočka zelenonohá
Slučka malá - Močiarnica tichá / Močiarnička tichá
Sluka lesní - Sluka lesná
Sněhule severní - Strnádka snežná / Snehuľka severská
Sojka obecná - Sojka škriekavá
Sojka zlověstná - Sojka zlovestná / Škriekavec zlovestný
Sokol stěhovavý - Sokol sťahovavý
Sova pálená - Plamienka driemavá
Sovice krahujová - Kuvik krahuľcovitý / Krahuľa hôrna
Sovice sněžní - Sova snežná / Belaňa tundrová
Stehlík obecný - Stehlík pestrý
Stepokur hnědobřichý - Stepiar ostrochvostý / Labkáň stepný
Straka obecná - Straka čiernozobá
Strakapoud bělohřbetý - Ďateľ bielochrbtý
Strakapoud jižní - Ďateľ hnedkavý
Strakapoud malý - Ďateľ malý
Strakapoud prostřední - Ďateľ prostredný
Strakapoud velký - Ďateľ veľký
Strnad černohlavý - Strnádka čiernohlavá
Strnad luční - Strnádka lúčna
Strnad obecný - Strnádka žltá
Strnad rákosní - Strnádka trsťová
Strnad severní - Strnádka severská / Ostrohárka severská
Strnad viničný - Strnádka ciavá
Strnad zahradní - Strnádka záhradná
Střízlík obecný - Oriešok hnedý
Sup bělohlavý - Sup bielohlavý
Sup hnědý - Sup tmavohnedý
Sup mrchožravý - Sup biely / Zdochlinár biely
Sýc rousný - Kuvik kapcavý / Pôtik kapcavý
Sýček obecný - Kuvik plačlivý
Sýkora azurová - Sýkorka lazúrová
Sýkora babka - Sýkorka lesklohlavá
Sýkora koňadra - sýkorka bielolíca / sýkorka veľká
Sýkora lužní - Sýkorka čiernohlavá
Sýkora modřinka - Sýkorka belasá
Sýkora parukářka - Sýkorka chochlatá
Sýkora uhelníček - Sýkorka uhliarka
Sýkořice vousatá - Fúzatka trsťová
Šoupálek dlouhoprstý - Kôrovník dlhoprstý
Šoupálek krátkoprstý - Kôrovník krátkoprstý
Špaček obecný - škorec lesklý / škorec obyčajný
Špaček růžový - škorec ružový / škorec pastier
Tenkozobec opačný - Šabliarka modronohá
Tetřev hlušec - Tetrov hlucháň
Tetřívek obecný - Tetrov hoľniak
Ťuhýk menší - Strakoš kolesár
Ťuhýk obecný - Strakoš červenochrbtý
Ťuhýk rudohlavý - Strakoš červenohlavý
Ťuhýk šedý - Strakoš sivý
Turpan černý - Turpan čierny
Turpan hnědý - Turpan tmavý
Ústřičník velký - Lastúrničiar strakatý
Včelojed lesní - Včelár lesný
Vlaštovka obecná - Lastovička domová
Vlha pestrá - Včelárik zlatý
Vodouš bahenní - Kalužiak močiarny
Vodouš kropenatý - Kalužiak perlavý
Vodouš malý - Kalužiak obrátenozobý / Brodník sivý
Vodouš rudonohý - Kalužiak červenonohý
Vodouš šedý - Kalužiak sivý
Vodouš štíhlý - Kalužiak štíhly
Vodouš tmavý - Kalužiak tmavý
Volavka bílá - Volavka biela / Beluša veľká
Volavka červená - Volavka purpurová
Volavka popelavá - Volavka popolavá
Volavka stříbřítá - Volavka striebristá / Beluša malá
Volavka vlasatá - Volavka vlasatá / Čaplička vlasatá
Vrabec domácí - Vrabec domový
Vrabec polní - Vrabec poľný
Výr velký - Výr skalný
Výreček malý - Výrik lesný
Zedníček skalní - Murárik červenokrídly
Zrzohlávka rudozobá - Hrdzavka potápavá
Zvonek zelený - Stehlík zelený
Zvonohlík zahradní - Kanárik záhradný
Žluna šedá - Žlna sivá
Žluna zelená - Žlna zelená
Žluva hajní - Vlha hájová

Vojtěch Kodet

10.12.2002
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791