Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Zimní sčítání vodního ptactva ve středních Čechách v sezóně 2006/2007

Zimní sčítání vodních ptáků ve středních Čechách probíhá v současném větším rozsahu v pěti termínech od zimy 2003/2004. Navazuje na sčítání na Vltavě a Labi ve třech zimních měsících (probíhající každoročně od zimní sezóny 1995/96) a na podobnou akci, která probíhala od druhé poloviny 70. do začátku 80. let minulého století.

V současnosti jsou sledovány středočeské úseky Vltavy, Labe, Berounky a Litavky a částečně také Jizera a Sázava. Jednotlivé sčítací úseky jsou dlouhé 5 - 15 km. Nově byly zahrnuty také stojaté vody tj. zatopené pískovny a rybníky (např. na Benešovsku, Sedlčansku, Kladensku a u Velvar).


Zaznamenávány jsou všechny druhy těchto řádů: potáplice, potápky, veslonozí, brodiví, vrubozobí, krátkokřídlí, bahňáci (+ dlouhokřídlí), a dále následující druhy: orel mořský, ledňáček říční a skorec vodní. U kachen se rozlišuje počet samců a samic. Počet ptáků v první zimě a starších rozlišujeme u racků (kromě chechtavých), labutí, kormoránů, případně slípek zelenonohých. Další podrobnosti naleznete v metodice. Uvítáme zasílání výsledků sčítání na formulářích.

Letošní termíny sčítání jsou: 18.-19. listopadu, 16.-17. prosince, 13.-14. ledna (mezinárodní termín), 17.-18. února a 17.-18. března. Sčítání je možno provádět maximálně týden před nebo po hlavním termínu.

V letošním roce bychom rádi zorganizovali sčítání ve stejném rozsahu, jako v předchozích třech letech. Proto hledáme spolupracovníky na některé neobsazené lokality. Uvítali bychom především stálé sčítatele na neobsazené úseky Labe (Kostelec-Neratovice) a některé části Jizery a Sázavy. Také část rybníků na Sedlčansku je obsazena pouze v lednovém termínu. Uvítáme i spolupracovníky, kteří by se chtěli zapojit jen v některých měsících, a byli by ochotni zajíždět na jindy obsazené úseky, podle momentální situace. Pokud byste se chtěli letošního sčítání zúčastnit, kontaktujte prosím koordinátory.


Pro sčítatele a další zájemce o sčítání pořádáme 4. listopadu 2006 exkursi s ukázkami metodiky a determinací vodních ptáků. Sraz v 10 hod. u původního vchodu do ZOO v Praze Troji (poblíž zastávky autobusu - Zoologická zahrada).

Koordinátoři:
Pavel Bergmann, Uralská 6, 160 00 Praha 6
tel. domů: 233 33 49 49, tel. do zaměstnání 251 03 12 70, mobil 724 807 782
Jindra Mourková, Václava Rabase 871, 272 01 Kladno
Michal Bílý, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, Podbabská 30, 160 62 Praha 6
společný email: scitani.stc@email.cz

V lednovém termínu bude zároveň obdobným způsobem probíhat na území celé České republiky mezinárodní sčítání vodního ptactva (koordinátor Mgr. Zuzana Musilová). Bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách ČSO. Seznam a obsazení úseků na stránkách mezinárodního sčítání se týká pouze lednového termínu. Některé úseky nejsou v ostatních zimních měsících obsazeny, proto prosím kontaktujte středočeské koordinátory.

Výsledky sčítání ve středních Čechách z předchozích sezón naleznete ve Zprávách ČSO 44, 47, 51, 56, 58 60 a 61.

Pavel Bergmann, Jindra Mourková a Michal Bílý
30.10.2006
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791