Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Fenologická pozorování

Fenologická pozorování probíhají v nové podobě od roku 1994. Pozorování příletů a odletů se zaznamenávají do formulářů, které obdrží každý člen ČSO poštou s jarní zásilkou, ale je samozřejmě možné ho rovněž vyplnit a poslat v elektronické podobě. To navíc velmi usnadní zpracování a omezí výskyt chyb. Zapojit se může každý, kdo zaznamená příletová či odletová data alespoň u jednoho druhu ptáků.


Na formuláři jsou, kromě údaje o pozorovateli, i kolonky pro tři různé lokality, jejichž počet lze ještě rozšířit, i když je to již na úkor přehlednosti a je vhodnější použít nový formulář.


Vlastní data příletů a odletů se zaznamenávají do 6 kolonek, z nichž nejdůležitější je datum prvního pozorování. Hlavní přílet nebo odlet (pokles) je trochu diskutabilní, neboť ne vždy ho lze poznat, zato poskytuje mnohem přesnější údaj o pohybu našich populací, protože první či poslední pozorování zachytí většinou jen průlet severněji hnízdících jedinců. Kolonky týkající se negativního pozorování před příletem (po odletu) vymezují časovou chybu způsobenou nepravidelným pozorováním. Zcela dostačující je ale záznam prvního či posledního pozorování, není tedy nutné vyplňovat striktně všechny kolonky, v mnoha případech to ani nelze.

Od roku 1994 zaslalo alespoň jeden fenologický dotazník 329 pozorovatelů z evidovaných 709 lokalit. Celkem bylo zatím zaevidováno 16 588 příletových (= první pozorování) a 7 886 odletových (= poslední pozorování) dat. Data jsou ukládána do databáze Access.

Přehled získaných dat v jednotlivých letech


První pozorování vybraných druhů v ČR v letech 1994 - 2005

Bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
13; 23; 23; 19; 14; 21; 17; 14; 16; 15; 14; 17Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
31; 26; 27; 32; 17; 33; 26; 19; 21; 19; 25; 16Budníček menší (Phylloscopus collybita)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
66; 55; 68; 72; 50; 84; 65; 60; 65; 50; 53; 40Budníček větší (Phylloscopus trochilus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
49; 40; 51; 54; 31; 63; 43; 36; 44; 31; 39; 26Čáp bílý (Ciconia ciconia)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
47; 40; 52; 42; 32; 82; 52; 47; 48; 33; 39; 23Čejka chocholatá (Vanellus vanellus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
56; 53; 62; 64; 46; 72; 55; 43; 43; 39; 34; 30Holub hřivnáč (Columba palumbus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
50; 43; 61; 65; 36; 68; 59; 51; 51; 39; 47; 37Jiřička obecná (Delichon urbica)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
60; 51; 57; 62; 39; 79; 58; 53; 49; 44; 48; 40Konipas bílý (Motacilla alba)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
73; 60; 80; 97; 60; 119; 84; 62; 70; 57; 59; 44Kukačka obecná (Cuculus canorus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
63; 53; 68; 81; 56; 104; 77; 58; 54; 43; 48; 38Moták pochop (Cirkus aeruginosus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
37; 31; 33; 40; 18; 41; 38; 34; 33; 24; 25; 23Pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
62; 55; 66; 69; 53; 95; 71; 57; 59; 46; 52; 37Rehek domácí (Phoenicurus phoenicurus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
65; 62; 83; 82; 62; 118; 83; 64; 70; 58; 65; 44Rorýs obecný (Apus apus)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
54; 56; 73; 80; 54; 95; 69; 59; 63; 50; 60; 41Skřivan polní (Alauda arvensis)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
66; 58; 69; 85; 61; 99; 68; 65; 58; 53; 49; 43Špaček obecný (Sturnus vulgaris)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
63; 60; 80; 91; 64; 116; 84; 70; 66; 60; 57; 46Ťuhýk obecný (Lanius collurio)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
42; 38; 61; 60; 34; 53; 44; 41; 37; 31; 33; 26Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)
- počty zpracovaných příletových dat v jednotlivých letech 1994-2005:
72; 67; 92; 99; 64; 118; 85; 68; 67; 57; 64; 51
Koordinátor:
Petr Lumpe
Regionální muzeum Mělník
276 01 Mělník
tel.: 315 630 924, mob.: 728 158 417
email: lumpe@muzeum-melnik.cz
18.01.2008
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Věrohodnost údajů (Mir.Jelínek) 19.01.2008, 07:49    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791