Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Ptáci Českomoravské vrchoviny

V této publikaci s podtitulem Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina se na 220 stranách dozvíte vše podstatné o hnízdním výskytu ptáků na Českomoravské vrchovině. Bylo zpracováno 50 mapovacích kvadrátů, které zahrnují téměř celou Vysočinu.


Hnízdní rozšíření čírky modré (Anas querquedula) na Vysočině v letech 2001-2004.

Pro 132 vybraných vzácnějších druhů byla shrnuta dostupná data a stručně okomentovány změny v rozšíření a početnosti. Jestliže byl u těchto vybraných druhů zaznamenán hnízdní výskyt v letech 2001-2004, jsou texty doplněny i mapkou hnízdního rozšíření. Mapky jsou zpracovány podle stejné metodiky jako Atlasy hnízdního rozšíření ptáků ČR. V každém kvadrátu je tedy vyznačeno možné, pravděpodobné nebo prokázané hnízdění, pokud zde bylo zaznamenáno v letech 2001-2004. Konkrétní data jsou uvedena v textové části. Dalších 72 běžně hnízdících druhů ptáků na Českomoravské vrchovině je vypsáno v závěru knihy.

Vydání publikace bylo podpořeno v rámci výběrového řízení MŽP na podporu projektů předkládaných nestátními neziskovými organizacemi.

Hnízdní rozšíření motáka lužního (Circus pygargus) na Vysočině v letech 2001-2004.

Publikaci lze objednat u Pobočky ČSO na Vysočině (Úvoz 23, 586 01 Jihlava, vysocinabirdlife.cz). Cena publikace je 100 Kč + 40 Kč poštovné a balné.

KUNSTMÜLLER I. et KODET V., 2005: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. - ČSOP Jihlava et Muzeum Vysočiny Jihlava, 220s.+8s. barevných příloh, ISBN 80-86382-16-8. Jednotlivé druhy doplnil svými ilustracemi Vít Liška.
Vojtěch Kodet
aktualizováno:
01.01.2010
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791