Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Sluka č. 2/2005

Vyšlo druhé číslo regionálního sborníku Sluka, který vydává Holýšovský ornitologický klub. Druhé číslo obsahuje 13 původních prací, krátké zprávy, literární recenze, zprávy ze spolkového života. Cena je 90,- Kč + poštovné. Objednávky přijímá Libor Schröpfer, schropfer@oaplzen.cz




Obsah:

 • Cihlář F.: Hnízdní hustota a výběr hnízdiště u poštolky obecné (Falco tinnunculus) v Plzni
 • Kunstmüller I.: Příčiny neúspěšnosti hnízd motáka lužního (Circus pygargus) a jejich ochrana v kraji Vysočina
 • Řepa P.: Změny v ptačí synuzii příměstských parků
 • Bureš J.: Příspěvek k problematice vztahu mezi českým odborným jmenoslovím ptáků a rostlin
 • Sofron J.: Několik údajů o potravě stehlíka obecného (Carduelis carduelis) a hýla obecného (Pyrrhula pyrrhula)
 • Růžek P.: Avifauna Jivjanských rybníků a okolí v letech 1981 - 2005 se zaměřením na vodní a mokřadní ptactvo
 • Schröpfer L.: Invaze brkoslava severního (Bombycilla garrulus) do západních Čech v zimě 2004/2005
 • Bezděk M., Vlček J. & Bureš J.: Hnízdění hus velkých (Anser anser) v západních Čechách
 • Růžek P.: Hnízdění hohola severního (Bucephala clangula) na Jivjanských rybnících v roce 2005, jihozápadní Čechy
 • Hering J.: Pozorování kulíka říčního (Charadrius dubius) v hnízdní době u Božího Daru v nadmořské výšce 995 metrů a poznámky k výskytu tohoto druhu ve vyšších polohách Krušných hor
 • Požgayová M., Procházka P. & Honza M.: Predace snůšky pěnice černohlavé (Sylvia atricapilla) strakapoudem velkým (Dendrocopos major)
 • Lang K., Schröpfer L. Paisker M.& Říš V.: Odchyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) na Plzeňsku na jaře 2003
 • Beneda S.: Ornitolog Karel Hofman (12. 1. 1908 - 7. 5. 1987)
 • Fainová D.: Norderoog - ptačí letovisko
 • Růžek P.: Pozorování motáka stepního (Circus macrourus) v jihozápadních Čechách na jaře 2005
 • Machač K.: Výskyt kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum) mimo oblast Českého lesa
  02.05.2006
  Počet názorů: 0 Přidat názor

  Reakce čtenářů



  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791