Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: Ptačí oblast u Dolní Lutyně: Čeká se na vyjádření EU

Tisková zpráva sdružení Arnika
25.4.2006

V jednacím sále Městského úřadu Bohumín dnes proběhlo projednání připomínek k návrhu ptačí oblasti Heřmanský stav – Odra – Poolší. Šlo již o druhý – redukovaný návrh součásti systému Natura 2000. Návrh zpracovalo Ministerstvo životního prostředí poté, co česká vláda odmítla schválit původní variantu ptačí oblasti kvůli záměru kraje na výstavbu strategické průmyslové zóny Dolní Lutyně. Představitelé měst a obcí tvrdí, že ptačí oblast by se neměla vyhlašovat vůbec. Sdružení Arnika a Česká společnost ornitologická naopak trvají na schválení ptačí oblasti v původní nezmenšené podobě. V celém sporu bude klíčové stanovisko Evropské komise, které by mělo padnout v horizontu měsíců. Pak o ptačí oblasti rozhodne česká vláda.

Arnika na dnešním projednání uvedla, že z hlediska ochrany přírody je jediným přijatelným řešením schválení ptačí oblasti v původní nezmenšené podobě. „Zmenšení ptačí oblasti je účelovým krokem, který vychází ze záměru postavit zde kontroverzní průmyslovou zónu. S takovým řešením nemůžeme souhlasit – naši stížnost k Evropské komisi proto považujeme za stále platnou a nevyřešenou,“ shrnul Martin Skalský ze sdružení Arnika. Ředitelka Odboru ochrany přírody Ministerstva životního prostředí Alena Vopálková na to odpověděla, že konečné rozhodnutí o ptačí oblasti bude moci padnout až po vyjádření Evropské komise. „Musíme počkat, jak se Komise postaví k námi navržené redukované variantě. Věříme, že ji budeme schopni odborně obhájit, nicméně výsledek není možné předvídat,“ řekla Vopálková.

Podle vedoucí Programu Ochrana přírody sdružení Arnika Kateřiny Hlavaté bylo ústředním motivem celého projednání nepochopení systému Natura 2000 ze strany dotčených měst a obcí. „Všichni starostové se domnívají, že vyhlášením ptačí oblasti budou navždy znemožněny jakékoliv ekonomické aktivity v regionu, a proto ochranu přírody naprosto odmítají. To je ale velký omyl. Natura 2000 slouží k ochraně biotopů živočichů, kteří jsou tak jako tak už dávno zákonem chráněni. Mimo určitých omezení může systém znamenat pro region i řadu přínosů: například možnost čerpání prostředků ze strukturálních fondů. Stavby ani ekonomická činnost uvnitř ptačí oblasti samozřejmě nebudou zastaveny. Jen bude brán větší ohled na potřeby zdejších chráněných živočichů. Rozvoj regionu a ochrana přírody tak mohou jít ruku v ruce,“ řekla Hlavatá.

Alena Vopálková z Ministerstva životního prostředí uvedla, že celá věc by neměla být prezentována jako konflikt mezi ochranou přírody a životem lidí. „Ochranu přírody máme kvůli lidem. Lidé jsou součástí přírody a bude-li příroda poškozená, budeme mít obtížnější život především my,“ řekla Vopálková. „Vyhlášení ptačích oblastí není výmyslem českého ministerstva, ale naší povinností vůči Evropské unii. Celý systém vychází z mnohaletých výzkumů a sledování a má zajistit, aby se zastavilo vymírání živočišných druhů v Evropě.“

Vopálková dále uvedla, že většina měst a obcí odmítá vyhlášení ptačí oblasti, ale jejich argumenty jsou iracionální. „Většina připomínek by se dala popsat jako obava z komplikací při umisťování budoucích staveb. Věcných námitek je však minimum.“ Konkrétní návrh na úpravu ptačí oblasti předložilo například město Orlová a ministerstvo mu vyšlo plně vstříc. „Upravili jsme hranice ptačí oblasti tak, aby nezasahovaly do zastavěných částí obce,“ vysvětlila Vopálková. Podobné dílčí změny nastanou i na katastrech dalších obcí, které o to požádaly. „Celkově odmítavý postoj k vyhlášení ptačí oblasti neumíme brát v potaz, protože nevyhlášením oblasti by Česká republika porušila evropskou směrnici a vystavila by se tvrdým finančním postihům,“ uzavřela Vopálková.

Dnešního jednání v Bohumíně se zúčastnily na čtyři desítky zástupců měst, obcí, občanských sdružení a podnikatelských subjektů v regionu. Připomínky k redukovanému návrhu ptačí oblasti doručily písemně čtyři obce z celkem devíti dotčených a další čtyři z ovlivněných čtrnácti ekonomických subjektů v oblasti. Na jednání se vedle připomínek obcí a občanských sdružení projednávaly také výhrady společnosti OKD a Rybářství Rychvald. Zatímco ve všech dílčích bodech se s největší pravděpodobností podaří najít rozumný kompromis, konflikt mezi ochranou přírody a plánem na výstavbu strategické průmyslové zóny u Dolní Lutyně zatím přetrvává bez výhledu na řešení.

Marek Jehlička, Arnika - program Ochrana přírody

26.04.2006
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791