Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: tisková zpráva - Projekt „NATURA 2000 a EU – vaše nová příležitost“ končí, a co dál?

NATURA 2000 – příroda pro lidi. To je heslo mezinárodního projektu, se kterým jste se mohli setkávat v průběhu jednoho roku v rámci různých akcí pořádaných pro veřejnost a další cílové skupiny.

Česká společnost ornitologická (ČSO) se aktivně podílela na přípravě vyhlašování ptačích oblastí, které spolu s lokalitami evropského významu tvoří soustavu NATURA 2000. Seznam ptačích oblastí a navržených evropských lokalit je již znám a nyní jsme v období, kdy bychom se měli zaměřit na praktickou ochranu těchto cenných území. K zajištění účinné ochrany je třeba rozšířit povědomí široké veřejnosti a zájmových skupin o významu soustavy NATURA 2000, jejích přínosech a dopadech na běžný život. Toto bylo hlavním cílem projektu „NATURA 2000 and EU – a new opportunity for you” financovaného Evropskou komisí, do kterého se ČSO zapojila. Důležitým posláním projektu bylo ukázat to, že NATURA 2000 není pouze povinnost, kterou jsme museli splnit se vstupem do EU, ale také příležitost pro další rozvoj

V rámci projektu ČSO zorganizovala řadu seminářů, přednášek, exkurzí a setkání. „Snažili jsme se lidem vysvětlit, že lze skloubit zájmy ochrany přírody s lidskou činností, samozřejmě za předpokladu šetrného hospodaření“ uvedla Jana Holečková, koordinátorka projektu. „Rovněž jsme se snažili zapojit lidi, kteří v ptačích oblastech žijí, do ochrany přírody na svém území“ doplnil Václav Zámečník, zemědělský koordinátor. „Např. místní zemědělci v Ptačí oblasti Králický Sněžník projevili velký zájem o ochranu území a také o jeho ptačího obyvatele – chřástala polního poté, co se s ním setkali tváří v tvář díky pořádané exkurzi“. Pozornost byla věnována nejen zemědělcům a možnosti jejich zapojení do agroenvironmentálních titulů, ale také myslivcům, pro které bylo uspořádáno 5 besed na téma myslivost v ptačích oblastech. Veřejnost se mohla s ptačími oblastmi seznámit během vycházek pořádaných v rámci Evropského festivalu ptactva (říjen 2005) a při přednáškách organizovaných u příležitosti zahajování putovní výstavy „Od Významných ptačích území k soustavě NATURA 2000“ v různých městech ČR. Součástí projektu byla i jednání se zástupci státní správy a samosprávy, přednášky pro studenty univerzit a besedy s vlastníky a uživateli území v ptačích oblastech. V rámci projektu vznikly brožury propagující ptačí oblasti ČR (Orlické Záhoří, Králický Sněžník, Boletice a Rožďalovické rybníky), informační složka a vzdělávací CD pro učitele. Jedním z hlavních výstupů projektu je filmový dokument, který ve cca 38 minutách provede diváka přibližně po dvanácti ptačích oblastech České republiky. Film bude vysílán v České televizi, distribuován do škol a na řadu institucí.

Aktivity pořádané v rámci projektu měly jednu věc společnou – zvýšit povědomí lidí o soustavě NATURA 2000 a podpořit kladné vnímání jejího významu pro ČR. Přestože proběhly desítky aktivit, nebylo možné oslovit všechny cílové skupiny během jednoho roku. ČSO si uvědomuje potřebu dalšího vzdělávání na toto téma a i do budoucna se chystá realizovat další podobné projekty. Snad se tím podaří zapojit veřejnost do ochrany evropsky cenných přírodních lokalit a zachovat tuto hodnotu pro další generace.

Pro bližší informace kontaktujte: Janu Holečkovou, koordinátorku projektu, tel.: 274 866 700, e-mail: holeckova@birdlife.cz

25.04.2006
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791