Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Crex č. 25

Zpravodaj Jihomoravské pobočky ČSO Crex č. 25 vyšel v prosinci 2005. Celkový rozsah je 173 stran textu a 16 stran barevné fotografické přílohy. Obsahuje úplný druhový rejstřík Zpravodaje JMP ČSO č. 1-13 a Crexu č. 14-25. Cena 80 Kč + poštovné a balné. Objednávky na adrese: JMP ČSO, Lidická 25/27, 657 20 Brno, tel. 541126263 (D. Horal), e-mail: david.horal@seznam.cz

Obsah

Kalous ušatý - pták roku 2005 na jižní Moravě

 • Kalous ušatý (Asio otus) a jeho zimní shromaždiště na jižní Moravě (V. Škorpíková, J. Zaňát, P. Berka & J. Klejdus)
 • Kalous ušatý. Sčítání na vybraných shromaždištích v zimě 2005/06

Příspěvky
 • Ptáci a světové strany. 1111 dutin poprvé (V. Kubík)
 • Brkoslav severní (Bombycilla garrulus) na jižní Moravě v zimách 2000/01 - 2004/05 (J. Vačkař)
 • Ornitologický inventarizační průzkum Národní přírodní památky Miroslavské kopce v letech 2004 a 2005 (J. Klejdus)
 • Hnízdní kolonie havrana polního (Corvus frugilegus) v Božicích na Znojemsku v letech 2003 - 2005 (J. Klejdus)
 • Drop velký (Otis tarda) - aktuální situace ve světě (V. Škorpíková)
 • Výskyt a hnízdění sýčků obecných (Athene noctua) na jižní a východní Moravě v roce 2005 (L. Opluštil)
 • Zimování vodních ptáků na brněnských řekách (J. Sychra)
 • Vliv absence rybí obsádky na ptactvo Zámeckého rybníka v Lednici (P. Macháček)
 • Hniezdi potápač veľký (Mergus merganser) v širšom okolí Piešťan? (P. Kaňuščák & B. Matejovič)

Krátké zprávy
 • Neobvyklý výskyt labutě zpěvné (Cygnus cygnus) na Hradeckém rybníku u Tovačova (R. Doležal)
 • Poznámka k potravě ťuhýka šedého (Lanius excubitor) (R. Doležal)
 • Hnízdění sýkořic vousatých (Panurus biarmicus) u Šumic na Znojemsku v roce 2005 (J. Klejdus)
 • Zajímavé pozorování páření u ledňáčků říčních (Alcedo atthis) (J. Klejdus)
 • Anomálie opeření u rehka domácího (Phoenicurus ochruros) (M. Hrabovský)
 • Několik poznámek k zimě 2004/2005 (K. Hudec)
 • Albín hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) na jižní Moravě (L. Jasso)
 • Pozdní výskyt břehoušů černoocasých (Limosa limosa) na jižní Moravě v roce 2004 (L. Jasso)
 • O údajném nálezu kukačky dešťové (Coccyzus americanus) v České republice (J. Mlíkovský)
 • Krátká správa o hniezdení ľabtušky lúčnej (Anthus pratensis) na Záhorí v roku 1997 (M. Noga)
 • Pozorovanie ibisovca hnedého (Plegadis falcinellus) na Adamovských štrkoviskách v roku 2004 (M. Noga)
 • Pozdní hnízdění rorýse obecného (Apus apus) v roce 2004 (J. Hubená & G. Čamlík)
 • Nová lokalita chřástala polního (Crex crex) na Brněnsku (L. Opluštil)
 • Průtah kosa horského (Turdus torquatus) jihozápadní Moravou (J. Vačkař)
 • Hnízdění kalouse pustovky (Asio flammeus) na Jindřichohradecku (J. Veselý)
 • Hniezdila na Záhorí v roku 2002 kaňa sivá (Circus cyaneus)?
 • Počátky hnízdění holuba hřivnáče v urbánním prostředí Jihlavy a Brna (V. Prášek & M. Valášek)
 • Abnormální zbarvení dlaska tlustozobého (Coccothraustes coccothraustes) (M. Valášek)

Různé
 • Holub doupňák (Columba oenas). Pták Jihomoravské pobočky ČSO roku 2006 (D. Horal & V. Škorpíková)
 • Výzva ke spolupráci při poznávání avifauny Balkánu (M. Tucakov)
 • Z literatury (V. Škorpíková): Havrani (Pavel Houser, Triton, Praha 2005), Nejslavnější atlas ptáků (Duff Hart-Davis, BB Art, Praha 2005)

Nekrolog
 • Petr Horák (23.4.1956 - 2.10.2005) (D. Horal)
 • Jak jsme začínali – vzpomínka na Petra Horáka (V. Gahura)

Druhový rejstřík čísel 1/1993 - 25/2005 (V. Škorpíková)
08.12.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů  © Česká společnost ornitologická 2002-2017
  Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791