Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Jihočeský ornitologický klub

Jihočeský ornitologický klub je regionálním sdružením ornitologů a zájemců o poznávání, ochranu a studium volně žijících ptáků na území jižních Čech.

V klubu se sdružují členové České společnosti ornitologické (ČSO) žijící na území Jihočeského kraje, ale též z jiných oblastí České republiky, kteří o členství v klubu požádají. Na rozdíl od České společnosti ornitologické se členy klubu mohou stát i osoby mladší patnácti let.

Hlavním cílem Jihočeského ornitologického klubu, který plní funkci regionální pobočky České společnosti ornitologické, je podporovat a rozvíjet vzájemné kontakty mezi jihočeskými ornitology, koordinovat badatelské aktivity, monitorovat stav avifauny jižních Čech a popularizovat i prakticky realizovat ochranu ptactva. Jihočeský ornitologický klub je sdružení otevřené všem a najdete zde jak profesionální ornitology a zkušené amatéry, tak i laické milovníky ptactva.

Jihočeský ornitologický klub má své počátky v tzv. Vertebratologickém kroužku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, který byl založen v roce 1969. Dnes má klub na 180 členů a patří mezi nejaktivnější regionální pobočky ČSO. Své sídlo má klub v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Co nabízí klub svým členům


Členství v Jihočeském ornitologickém klubu přináší svým členům především dokonalou informovanost o tom, co se v jihočeské ornitologii odehrává. Nenahraditelné jsou především osobní kontakty mezi ornitology a výměna zkušeností a informací mezi nimi. Zejména na společných zasedáních, která se konají dvakrát ročně (na jaře a na podzim) v Jihočeském muzeu, prezentují členové poznatky ze svých pozorování, seznamují se s výsledky ornitologických výzkumů a aktualitami na poli ochrany ptactva. Méně zkušení pak mají možnost poradit se s těmi zkušenějšími a navazovat s nimi i úzké kontakty, včetně účasti na nejrůznějších aktivitách. Významnější výsledky badatelské činnosti členů klubu pak bývají v několikaletých intervalech prezentovány na jihočeských ornitologických konferencích a publikovány ve zvláštních sbornících a odborných časopisech. Začínající ornitologové pak nepochybně využijí možnosti terénních exkurzí vedených zkušenými členy i možnost přístupu k odborné literatuře v knihovně klubu. Od členů pak klub očekává, že se podle svých možností a schopností zapojí do některé z aktivit klubu. Základní povinností je každoroční podání zprávy o vlastních pozorováních, která jsou archivována ve faunistické kartotéce klubu.

Nejvýznamnější aktivity klubu

  • Účast na významných celostátních ornitologických aktivitách, např. na mapování hnízdního rozšíření ptáků, sčítání vodního ptactva a v poslední době především na monitoringu ptáků v ptačích oblastech jižních Čech
  • Tradiční letní odchytové tábory na rybníku Řežabinec u Písku a na rybníku Hejtman u Plané nad Lužnicí (odchyty a kroužkování ptáků v rákosinách)
  • Aktivní činnost v pracovních skupinách pro sledování a ochranu čápa bílého, pro ochranu a výzkum dravců a sov, pro výzkum vodních ptáků, pro výzkum a ochranu chřástala polního aj.
  • Organizování terénních exkurzí zejména v rámci Evropského (Světového) festivalu ptactva
  • Spolupráce s partnerskými organizacemi v Horním Rakousku a oblasti Šoproně, každoroční společné exkurze

Jak se stát členem klubu


Jihočeský ornitologický klub je pobočkou České společnosti ornitologické (ČSO) na území jižních Čech. Všichni členové klubu jsou proto členy ČSO se všemi členskými právy, přičemž v klubu se již žádný členský příspěvek neplatí. Zájemci o členství v ČSO a Jihočeském ornitologickém klubu mohou kontaktovat předsedu klubu RNDr. Petra Bergera

Domovská stránka Jihočeského ornitologického klubu

Kontakty


Předseda:
RNDr. Petr Bürger, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
e-mail: burgerp@seznam.cz

Místopředseda:
RNDr. Jiří Pykal, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, České Budějovice
e-mail: jiri.pykal@nature.cz

Jednatel:
Jan Havlíček, student, Katedra Zoologe PřF JCU, České Budějovice
e-mail: JendaHavlicek@seznam.cz

Hospodář:
Ing. Jiří Bureš, Správa Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, Třeboň
e-mail: jiri.bures@nature.cz

Tajemník (věda a výzkum):
Vojtěch Kubelka, student, UK v Praze
e-mail: kubelkav@gmail.com
15.05.2007
Počet názorů: 1 Přidat názor

Reakce čtenářů

Bílé Volavky (mablak) 13.09.2007, 23:38    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791