Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: Boletice jako na dlani

Přesně tak by se dal charakterizovat pohled, který se naskytl účastníkům exkurze pořádané sdružením Calla do vojenského prostoru Boletice prvního září z věže na první zastávce.

Skloubit termín, kdy se v prostoru nestřílí s pracovními povinnostmi průvodce docenta Víta Grulicha nebylo jednoduché. Nakonec vyšlo první září, což ovlivnilo účast některých krajských zastupitelů, neboť právě zejména pro ně byla exkurze pořádána. Osobně si ale myslím, že ne všichni krajští zastupitelé, kteří nejsou současně starosty, zahajovali nový školní rok. Pozváni byli všichni, ale s omluvou se jich příliš neobtěžovalo. Potěšitelná byla účast senátora Tomáše Jirsy, který se zúčastnil se svými poradci podílejícími se na studii střediska zimních sportů Chlum. Počet byl doplněn o úředníky z krajského úřadu, členy nevládních organizací spolupracujících na kampani Boletice a tým zpracovávající polyfunkční studii využití VP Boletice. Po stránce odborné byla zajištěna účast zástupců vojenských lesů, v čele s novým ředitelem ing. Brandtem, i pracovníků újezdního úřadu. Potěšitelná byla přítomnost zástupce ministerstva obrany a Nadace Partnerství.

Počasí přálo a zvolená trasa dávala předpoklad seznámit se s unikátní přírodou Boletic. Jednotlivé zastávky poskytovaly dostatek prostoru nejen pro odborný výklad pana Grulicha, doplňovaný panem Kloubcem z české společnosti ornitologické a úředníky z újezdu, ale i pro bohatou diskusi. Ptal se zejména pan senátor a doufejme, že získané poznatky uplatní ve svých aktivitách kolem Boletic. Odpolední část exkurze byla připravena ve vojenské zotavovně Olšina, přímo v prostoru Boletic. Zde doplnili složení skupiny někteří starostové obcí sousedících z VVP. Od nich zazněla také většina ostrých diskusních příspěvků reagujících na audio prezentaci docenta Grulicha a vystoupení členů české společnosti ornitologické a dr. Zývala, vedoucího týmu zpracovávajícího polyfunkční studii. Mnohdy ostré a emotivní dotazy nahradily klidnou a pohodovou atmosféru exkurze. Částečně k tomu přispěla i putovní výstavka Boletice – klenot přírody, která byla v době exkurze nainstalována právě na zotavovně. Ale to vše patří ke „zbraním a munici“, kterou obě strany používají v zájmu prosazení svých cílů a záměrů. Naším cílem bylo v tomto případě seznámit krajské zastupitele s přírodou v diskutovaném boletickém vojenském prostoru.

Vladimír Molek


11.10.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791