Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum
Podkategorie:

Článek: Jednotný program sčítání ptáků v ČR

Jednotný program sčítání ptáků v ČR (JPSP) je hlavním nástrojem sloužícím ke zjišťování dlouhodobých změn početnosti většiny našich ptačích druhů. Je založen na činnosti dobrovolných spolupracovníků, kteří každý rok na stejných lokalitách sčítají ptáky standardní metodikou.

V současné době se na JPSP podílí 89 spolupracovníků (= počet lidí, kteří odevzdali sčítací formuláře za rok 2009). Protože je zapojení do programu dobrovolné a ornitologům nejsou hrazeny odměny ani náklady na pobyt v terénu, je metodika sčítání poměrně nenáročná:

 • každý si sám vybírá lokalitu, kde bude ptáky sčítat
 • na lokalitě rozmístí 20 sčítacích bodů v rozestupech zhruba 300 m
 • v hnízdní sezóně provede dvě sčítání (první v době od 20.4. do 15.5., druhé od 20.5. do 15.6.)
 • na každém bodě sčítá v ranních hodinách všechny viděné i slyšené ptáky po dobu 5 minut.

  Jedním z nejdůležitějších požadavků, jaké jsou na spolupracovníky kladeny, je opakování sčítání na stejných bodech a lokalitách i v dalších letech. Pouze dlouhé časové řady sčítání na co největším množství lokalit umožní věrohodně odhadnout vývoj početnosti jednotlivých druhů našich ptáků.

  JPSP na našem území probíhá nepřetržitě od roku 1981. Během této doby poskytla data posbíraná terénními spolupracovníky podklady pro množství publikací týkajících změn početnosti ptáků v ČR – jejich přehled je uveden na samostatném webu jpsp.birds.cz, kde lze najít i aktuální grafy vývoje početnosti běžných druhů ptáků u nás.

  V případě, že máte zájem se do JPSP aktivně zapojit, kontaktujte prosím koordinátora na adrese ČSO nebo emailem na jpspbirds.cz.

  Zdeněk Vermouzek
  01.04.2010
  Počet názorů: 0 Přidat názor

  Reakce čtenářů  • © Česká společnost ornitologická 2002-2017
   Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791