Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: Chřástalí odpoledne pod Králickým Sněžníkem

Chřástal polní patří mezi ptačí druhy, kterým je v poslední době věnována velká pozornost, a to hned z několika důvodů. Společně s orlem mořským patří chřástal polní mezi jediné celosvětově ohrožené druhy, které se vyskytují na území České republiky. Současně je typickým představitelem ptačích druhů žijících v zemědělské krajině, které v zemích Evropské Unie zatím neúspěšně čelí intenzivnímu zemědělství. Aby nedošlo k poklesu jeho početnosti i v České republice, připravil se na ochranu chřástala polního tak často zmiňovaný celorepublikový agro-environmentální program. Především se ale jedná o krásného ptáka, o jehož tajemném životě se stále mnoho neví.

Z těchto důvodů byla ptačí oblast Králický Sněžník, v současnosti nejvýznamnější chřástalí lokalita v republice, vybrána jako jedna ze dvou pilotních oblastí k realizaci projektu podporovaného Nadací Partnerství. Ptačí oblasti společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu chráněných území NATURA 2000, které se vyhlašují ve všech zemích Evropské Unie. Cílem projektu je přiblížit lidem, kteří na území ptačí oblasti pracují nebo zde žijí, proč je tato oblast tak cenná v rámci celé Evropy a jaké příležitosti NATURA 2000 přináší.

Chřástal polní. Foto: Andy Hay/RSPB image.com

Chtěl bych se zde zmínit především o třech akcích, které proběhly ve třech obcích v samotném jádru ptačí oblasti a které, ačkoliv byly pokaždé trochu jiné, měly jedno společné pojítko. Tím se stala výstava o ptačí oblasti Králický Sněžník, která ve dvou sadách v současnosti putuje ptačí oblastí. Výstavu připravila Česká společnost ornitologická a podpořila ji Nadace Partnerství, Pardubický kraj a Českomoravská myslivecká jednota. Organizační zajištění akcí bylo možné také díky projektu NATURA 2000 a EU – Vaše nová příležitost, který v České společnosti ornitologické vede Jana Holečková. Projekt podpořila Evropská Unie.
Výstava byla zahájena v místním muzeu v Králíkách slunečného odpoledne 20. května. Snad právě nádherné počasí způsobilo, že na výstavu nenašlo cestu mnoho zájemců, ale hlavní akce tohoto dne měla teprve přijít – přátelský fotbalový zápas mezi ornitology a družstvem bývalých a současných zemědělců. Výkop byl zahájen v 17:30. Zde je nutno podotknout, že ornitologové dorazili pouze čtyři a tak bylo naše družstvo doplněno kvalitními místními hráči. Výsledek tohoto utkání nebyl rozhodující, hlavním cílem večera bylo bez zranění utkání dohrát a unavit se – a to se splnit podařilo. Po zápase se při opékaném prasátku za nutného doplňování tekutin probíraly otázky spojené se zemědělským hospodařením a ochranou chřástala, nakously se i otázky myslivosti. Nakonec jsme si slíbili připravit podobnou akci i příští rok, tentokrát snad už za vyšší účasti ornitologů.

Proti téhle zdi neměl střelec žádnou šanci. Foto: Marián Polák

Další obcí, kde se výstava na své pouti zastavila, se stala Červená Voda. Úvodem musím poděkovat místnímu starostovi panu Švestkovi, který vzal výstavu za svou a především díky jeho propagaci přišlo na zahájení 15. června kolem třiceti místních občanů a několik zemědělců. Poděkování patří i radnímu Pardubického kraje, panu Šilarovi, který výstavu podpořil a přijel i do Červené Vody jako zástupce kraje. Mezi návštěvníky bylo vysoké zastoupení mladých lidí. V průběhu zahájení výstavy byla návštěvníkům představena soustava chráněných území NATURA 2000, chřástal polní i agro-environmentální titul na jeho ochranu. Po oficiální části se návštěvníci přemístili na místní koupaliště, kde se při opékání vuřtů čekalo na soumrak. Ten přišel po desáté hodině a místní znalec chřástalů Roman Chaloupek zavedl skupinu za obec na předem vytipovanou lokalitu. Zde během hodiny a půl úspěšně chytil 3 volající samce chřástala polního a představil je zvědavým návštěvníkům. Kolem půlnoci úspěšná akce skončila a všichni vyrazili dospat zbytek noci.

Tak takhle vlastně vypadáš! Foto: Václav Zámečník

Zatím poslední akce se uskutečnila v Hanušovicích 14. července, což byla současně první zastávka výstavy v moravské části ptačí oblasti. Pro zahájení výstavy byl vybrán hostinec Na Rychtě. Tentokrát přišli především místní zemědělci, zástupci myslivců a na vše dohlížel starosta Hanušovic pan Malcharczik. Především díky zájmu zemědělců se diskuse o agro-environmentálních titulech a vlivu zemědělských dotací na ochranu chřástala polního rozvinula do pozdních hodin a přinesla spoustu zajímavých podnětů. Po desáté hodině jsme opět vyrazili na odchyt chřástala, kterého se tentokrát ujal Aleš Hampl. Přestože se odchyt nevyvíjel beznadějně, rozešli se nakonec zájemci z řad místních zemědělců do svých domovů bez možnosti spatřit původce typického hlasu. Až po příjezdu Romana Chaloupka se podařilo jednoho samce odchytit, bohužel jedinými účastníky tohoto odchytu už zůstali samotní ornitologové a jejich kamera. Výstava se druhý den po zahájení přesunula do budovy městského úřadu.

Diskuze pokračovala i nad mapami. Foto: Jana Holečková

Co říci závěrem? Zdá se, že chřástal polní není pro zdejší lidi jenom anonymním sousedem a právě jejich upřímný zájem o tohoto ptáka může pomoci zachovat „rušitele“ nočního klidu na zdejších loukách a pastvinách i pro příští generace.

Václav Zámečník
Koordinátor projektu Zemědělství
31.08.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791