Zde se nacházíte: Home > Ochrana ptáků > Natura 2000
Podkategorie:

Článek: NATURA 2000 - příroda pro lidi

Projekt: NATURA 2000 a EU – vaše nová příležitost (Natura 2000 and EU - a new opportunity for you); červen 2005 – červen 2006

Česká společnost ornitologická se aktivně podílela na přípravě vyhlašování ptačích území, které spolu s lokalitami evropského významu tvoří soustavu NATURA 2000. ČSO se i nadále chce ptačím oblastem věnovat a podílet se na zajištění ochrany ptačích druhů a jejich přírodních stanovišť. K zajištění účinné ochrany je třeba rozšířit povědomí široké veřejnosti a zájmových skupin o významu soustavy NATURA 2000 (potažmo ptačích oblastí), jejích přínosech a dopadech na běžný život. Toto je hlavním cílem nového projektu financovaného Evropskou komisí. Důležitým posláním projektu je to, že NATURA 2000 není pouze „povinnost“, kterou jsme museli splnit se vstupem do EU, ale také „příležitost“ pro další rozvoj. V rámci projektu se uskuteční celá řada seminářů, přednášek, exkurzí a setkání s místními lidmi, zemědělci, myslivci, zástupci samosprávy atd. Koordinátor projektu: Jana Holečková

22.08.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791