Zde se nacházíte: Home > ČSO/BirdLife > Pobočky ČSO
Podkategorie:

Článek: Moravský ornitologický spolek - středomoravská pobočka ČSO

MORAVSKÝ ORNITOLOGICKÝ SPOLEK – STŘEDOMORAVSKÁ POBOČKA ČSO (MOS) je nevládní nezisková organizace sdružující profesionální i amatérské ornitology, birdwatchery a milovníky ptactva a přírody. Původní MOS vznikl již v roce 1932 jako jedna z prvních organizací zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků v tehdejším Československu. Významným mezníkem v historii organizace se stal 1. leden 2005, kdy došlo ke sloučení členské základny MOS s Českou společností ornitologickou.

Počet členů (2013): 200

Územní působnost: Olomoucký kraj a okresy Kroměříž a Vsetín

Současný výbor (2015–2017) pracuje ve složení:
Josef Chytil – předseda
Jiří Šafránek – místopředseda
Adolf Goebel – jednatel
Martin Vymazal – hospodář
Václav John, Eva Kolářová, Kateřina Ševčíková, Jiří Šírek, Evžen Tošenovský, Jan Vidlař – členové

Z NAŠÍ ČINNOSTI

Pravidelně pořádáme pro veřejnost exkurze na atraktivní ornitologické lokality střední Moravy. Jejich součástí bývá také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Jednou ročně organizujeme výzkumný terénní víkend zaměřený na poznání ornitologicky méně prozkoumaných lokalit.Vydáváme členský informační zpravodaj Moudivláček a podporujeme vydávání odborného časopisu Zprávy MOS.


Pravidelně pořádáme výstavy a přednášky pro nejširší veřejnost. V našich tiskových zprávách informujeme o výskytech vzácných druhů živočichů i rostlin, o problematice ochrany přírody i o své činnosti. Tyto zprávy se objevují jak v regionálním, tak i celostátním tisku, včetně odborných časopisů, televize a rozhlasu.

Účastníme se správních řízení.Od roku 2009 realizujeme v Ptačí oblasti Hostýnské vrchy ve spolupráci s LS Bystřice pod Hostýnem projekt na ochranu doupných a odumírajících stromů. V letech 2009 a 2010 jsme označili celkem 812 převážně buků.Každoročně se zapojujeme do mapování hnízdišť rorýsů v Přerově, Olomouci, Holešově, Hulíně a dalších městech. Udržujeme několik úspěšně fungujících hnízdních ostrůvků pro rybáky. Podporujeme výkupy pozemků významných pro ochranu ptáků. Členové se podílejí na kroužkování ptáků (např. dlouhodobá spolupráce na akci Acrocephalus v CHKO Poodří) a aktivně se zapojují do dalších celostátních programů (JPSP, sčítání vodních ptáků aj.) včetně monitoringu ptačích oblastí a druhů Přílohy I Směrnice o ptácích.KONTAKT:
Moravský ornitologický spolek
- středomoravská pobočka ČSO
Bezručova 10
750 02 PŘEROV 1
tel.: +420 606 324 763
bankovní spojení: 32434-831/0100
infomos-cso.cz
http://www.mos-cso.cz

Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791