Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Ptáci v ČR
Podkategorie:

Článek: Ťuhýk obecný (Lanius collurio)

Ťuhýk obecný – ačkoliv patří mezi pěvce, má povahově blíže k dravcům, což dokládá i jeho zahnutý zobák. V Evropě se sice jeho početnost snižuje, v České republice však dochází v posledních letech k mírnému nárůstu. V roce 2000 u nás hnízdilo celkem 30 000 – 60 000 párů. Ťuhýk obecný je v Evropské unii chráněn jako druh přílohy I Směrnice o ptácích, v České republice patří mezi zvláště chráněné druhy.


O potravu se mláďatům starají oba rodiče, na obrázku krmí mláďata samec.
Fotografie: Mike Richards/RSPB-image.comObě pohlaví se barevně výrazně odlišují. Na obrázku je samec ve svatebním šatu, samice je zbarvená do rezavohnědé barvy, pruh přes oko je tmavě hnědý, spodina okrově bělavá, po bocích s vlnkovitým skvrněním. Mladí ptáci se podobají samici. Ťuhýk obecný má nejraději otevřenou krajinu s roztroušenými keři a stromy, křovinami, remízky, železničními náspy, ale i sady nebo zahrady.

Ze zimoviště v rovníkové a jižní Africe se vrací od konce dubna do poloviny května. Brzy po návratu začíná stavět nepříliš vysoko v keřích hnízdo. Na snůšce 5 – 7 vajec sedí samice 13 – 15 dnů, samec jí nosí potravu. Mláďata po vylíhnutí krmí oba rodiče déle než měsíc. Ťuhýk hnízdí jednou ročně. Hlavní složku potravy představují bezobratlí živočichové, ale je schopen ulovit i drobné plazy, hlodavce i mláďata jiných pěvců. Pokud je první hnízdění úspěšné, odlétají ťuhýci už po 70 – 80 dnech, při náhradním hnízdění zůstávají na hnízdišti 100 – 120 dní.

Pro ochranu tohoto druhu je potřeba zachovat v krajině roztroušenou zeleň, především keře, a omezit používání chemických látek.

06.03.2005
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

výskyt (Leszek) 21.12.2005, 13:26

Ťuhýk (j.benak) 18.07.2005, 14:32    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791