Zde se nacházíte: Home > O ptactvu > Ptáci v ČR
Podkategorie:

Článek: Koroptev polní (Perdix perdix)

Koroptev patří mezi nejznámější zástupce zemědělské krajiny. Současný odhad početnosti 12 000 – 24 000 hnízdících párů představuje jen zlomek někdejšího stavu. Od roku 1935, kdy myslivci ulovili 2,5 miliónů koroptví, jejich početnost klesala vlivem krutých zim a změn v krajině způsobených socialistickým zemědělstvím. Mírné navýšení početnosti koroptve přinesl až rozpad socialistického zemědělství v roce 1990. V České republice patří koroptev polní mezi chráněné druhy.


Koroptev polní upřednostňuje pestrou zemědělskou krajinu.
Fotografie: Chris Gomersall/RSPB-image.comKohoutek a slepička se od sebe výrazně neliší, kohoutci mají na hrudi hnědou skvrnu ve tvaru podkovy. Koroptev upřednostňuje zemědělskou krajinu s políčky, travnatými porosty, křovinami a malými remízky. Koroptev je stálým ptákem. Po rozpadu hejnka na jaře se tvoří párky. Hnízdí na zemi jednou ročně od dubna do srpna, nejčastěji v trávě na mezi, při okraji cest nebo v pícninách na okraji pole. Snůšku tvoří 12 – 20 vajec, na kterých sedí samice zhruba 25 dní. Rodina vytváří známá hejnka a je spolu až do příštího jara, občas se spojí i více rodin. Potravu koroptve tvoří převážně rostlinná strava, semena a také zelené části rostlin. Hmyz je v prvních týdnech života výhradní potravou pro kuřátka.

Zemědělci mohou koroptvi polní pomoci využitím agro-environmentálního titulu Biopásy, který jí vytvoří vhodné potravní i hnízdní podmínky.

06.03.2005
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791