Předmět: lesní zákon, lesní plány

Od: datl 02.02.2010, 08:56:25 Odpovědět

Jako majitel drobného lesa a absolvent dvou lesnických škol mám jisté teoretické i praktické znalosti. Pochopitelně mnoho věcí se dá řešit ochotou na straně lesáků i "ochránářů". Je zde ovšem platný lesní zákon, lesní plány a Česká inspekce životního prostředí. Mám mnoho kamarádů a spolužáků aktivně pracujících v lesnické praxi, v ČIŽP, v UHUL (tvůrci lesních plánů) i na krajských úřadech a situaci znám poměrně dobře. Pokud ponecháte v lese stojící mrtvé nebo umírající stromy, pokud snížíte při převodu na výběrný les zakmenění, pokud se rozhodnete vysazovat ohrožené dřeviny se kterými ale schválený plán nepočítá... potom riskujete jako odborný hospodář i jako majitel pokuty od inspektorů ČIŽP. Změna hospodářského způsobu z pasečného na výběrný je komplikovaná procedura, téměř neřešitelná pro drobného nepoučeného vlastníka. A to nemluvím o takovém zločinu jako uvažovat o převodu vysokokmenného lesa na pařezinu nebo les "střední". Regulace lesního hospodaření v ČR nemá v okolních zemích obdoby. Dokud nebude lesní zákon novelizován, zestručněn a vyškrtány nesmyslné regulativy, lze ptákům (i dalším živ. a rostlinným druhům) v lesích pomáhat pouze v omezené míře a za cenu riskování postihů od ČIŽP.

Přidání komentáře    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791