Zde se nacházíte: Home > Věda a výzkum > Pracovní skupiny > SOVDS ČSO
Podkategorie:

Článek: Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov České společnosti ornitologické (SOVDS ČSO)

Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov ČSO existuje od roku 1993 pod záštitou České společnosti ornitologické jako její pracovní skupina.

Je nástupkyní bývalé Skupiny pro výzkum a ochranu dravců a sov v ČSSR (později v ČSFR), která existovala nepřetržitě v letech 1975 až 1992. V současnosti v ní pracuje asi 100 aktivních ornitologů. V čele SOVDS stojí hlavní koordinátor a zástupce hlavního koordinátora. SOVDS ČSO vydává každoročně závěrečnou zprávu o své činnosti ve svých publikacích.

Hlavní směry činnosti:

Inventarizace hnízdišť: Je hlavním úkolem, kterému se věnuje většina členů SOVDS ČSO. Členové evidují počty prokázaných a předpokládaných hnízdících párů dravců a sov. Jsou shromažďována data o umístění hnízd, velikosti hnízd, hnízdních stromech, výšce hnízd nad zemí apod.

Populační dynamika: Většina hnízd je sledována v průběhu hnízdění a jsou sbírány tři údaje. Počet vajec v úplných snůškách (nelze odvozovat od zjištěného počtu mláďat na hnízdech!), počet vylíhlých mláďat (max. do stáří 3-5 dnů, nejméně sledovaný údaj) a počet odrostlých mláďat (z metodického hlediska většinou mláďata vhodná ke kroužkování tzn. většinou těsně před opuštěním hnízda).

Kroužkování a biometrika: Velmi úzce souvisí s předchozím bodem. Je třeba připomenout, že ne všichni členové SOVDS ČSO jsou kroužkovatelé. Od počátku existence Skupiny se činnost zaměřila hlavně na kroužkování mláďat na hnízdech, v posledních letech je prováděný ve větší míře také odchyt dravců a sov. Zjišťována věrnost hnízdišti, přesuny starých a rozlet mladých ptáků, zimoviště a tahové cesty do nich. Při odchytu starých ptáků jsou ptáci měřeni. Měří se délka křídla, délka ocasu, zjišťuje se hmotnost. Ostatní rozměry jsou zjišťovány pouze sporadicky.

Sledování složení potravy (sběr vývržků, sběr zbytků potravy na hnízdech a trhaništích): Kromě sběru a identifikace potravy nalezené na hnízdech nebo v jejich okolí, je rozšířený sběr vývržků. Následná determinace kosterních a jiných zbytků byla tématem mnoha odborných publikací v posledních letech.

Praktická ochrana: Vyvěšování budek a hnízdních podložek se provádí od počátků existence Skupiny. Byly vyzkoušeny různé druhy materiálů, způsoby uchycení a různé typy konstrukcí. Od 90. let minulého století jsou také upravovány kostelní věže, půdní prostory a hospodářské objekty pro hnízdění sovy pálené. Významným projektem je sledování úhynu dravců, sov a jiných druhů ptáků na rozvodech elektrické energie. U některých druhů je prováděno strážení hnízd (sokol stěhovavý).

Osvětová a publikační činnost: Významným prvkem práce Skupiny je publikování souhrnných zpráv o činnosti za příslušný rok. SOVDS ČSO vydává odborný časopis Buteo a Zpravodaj SOVDS, pořádá konference s mezinárodní účastí, v roce 1999 byla uspořádána úspěšná mezinárodní konference společně s Raptor Research Foundation (USA) v Mikulově. Každoročně publikují členové SOVDS ČSO desítky článků v odborných časopisech i v denním tisku. Nedílnou součástí je pořádání besed, přednášek, vystupování v rozhlasových a televizních relacích zejména na regionální úrovni.

Libor Schröpfer, Bedřich Landsfeld
13.03.2009
Počet názorů: 0 Přidat názor

Reakce čtenářů    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791