Článek: Ptačí chřipka - doporučení pro ornitology

Protože neexistují žádná oficiální pravidla pro činnost ornitologů v terénu, ČSO doporučuje svým členům dodržení několika jednoduchých zásad.

Ptačí chřipka je onemocnění ptáků, které je na člověka přenosné jen zcela výjimečně. Přesto se objevují dotazy, jaká omezení platí pro práci ornitologů v terénu. Protože žádná oficiální závazná pravidla neexistují, ČSO doporučuje svým členům dodržení několika jednoduchých zásad:


  1. dodržovat přísnou hygienu při kontaktu s ptáky či jejich exkrementy

  2. snížit přímý kontakt s ptáky na nezbytné minimum (nejíst při kroužkování, případně chránit ruce, plíce a oči)

  3. vyhnout se přímému kontaktu s podezřelými mrtvými nebo zjevně nemocnými ptáky (min. užití igelitových pytlů, rukavic a roušky)

  4. terénní ornitologové by neměli přijít do kontaktu s domácí drůbeží, zvláště ve velkochovech (možnost zavlečení choroby do chovů)

  5. dodržovat zásady hygieny při veřejných ukázkách odchytu a kroužkování, dodržovat omezení vyhlášená Kroužkovací stanicí NM

  6. nález podezřelých mrtvých ptáků (zejména labutě a větší množství vrubozobých) okamžitě hlásit Státní veterinární správě

Ostatní činnosti lze provozovat bez rizika přenosu choroby na člověka, včetně krmení ptáků na krmítcích (při dodržení základní hygieny při úklidu krmítka) i vodních ptáků na řekách a rybnících (nešlapeme-li při tom příliš v jejich výkalech). Nezákonné a nesmyslné je ničení jakýchkoli hnízd v blízkosti člověka, ať se jedná o hnízda čápů, vlaštovek, jiřiček nebo o hnízdní budky na zahradě.


Zdeněk Vermouzek
aktualizováno 1.3.2007
01.03.2006, 16:07:00
Počet názorů: 2 Přidat názor

Reakce čtenářů

bez předmětu (petr) 08.03.2006, 19:33

snazime se (Zdeněk Vermouzek) 09.03.2006, 19:17    © Česká společnost ornitologická 2002-2017
    Články vyjadřují názory autorů a jsou majetkem redakce. ISSN 1803-6791